13 mája, 2024

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – západ

25. apríla sa uskutočnil VI. ročník regionálneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorej organizátorom bola naša škola (SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne). Do súťaže sa zapojilo desať zdravotníckych škôl […]
10 mája, 2024

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – východ

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice – Staré mesto dňa 26.4.21024 organizovala 16.ročník Regionálneho kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre východoslovenský región. Súťaž prebiehala pod záštitou Asociácie stredných […]
3 mája, 2024

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – stred

Len krízová situácia ťa preverí, ako na tom si. Platí to všeobecne pre život, pre dôležité rozhodnutia, situácie. Osobitnú pravdivosť má toto tvrdenie,  ak ide o život. Správne a rýchle rozhodnutia, či […]
25 apríla, 2024

30 zdravotníckych škôl prijalo 5 bodovú výzvu pre MZSR

Snem asociácie zdravotníckych škôl sa konal za účasti významných hostí. Zhromaždenie delegátov Asociácie SZŠ SR sa uskutočnil 18. a 19. apríla v Banskej Bystrici. Každoročné stretnutie zástupcov všetkých zdravotníckych škôl […]
16 apríla, 2024

VIII. konferencia žiakov v odbore praktická sestra.

Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou COVID 19 sa na pôde Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici 11. 4. 2024 konala VIII. Celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl v odbore praktická sestra. Ústrednou […]
3 apríla, 2024

„Cesta k úspešnej komunikácii“ v Žiline

„Komunikácia je kľúčom k pochopeniu. Ak chceme porozumieť a byť pochopení, musíme sa naučiť počúvať a vyjadriť sa s úctou.“                                                                                    Stephen R. Covey Komunikácia je téma, ktorá rezonuje v tomto školskom roku na […]
27 marca, 2024

CLIL s aktuálnou medziodborovou problematikou.    

Na Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava  sa už stáva dobrou praxou pozývanie si expertov z praxe z iných krajín EU. Zdieľanie ich skúseností s našimi učiteľmi a žiakmi organizujeme ako súčasť ERASMUS projektov. […]
22 februára, 2024

RENOVABIS – MODERNÝM VYBAVENÍM KU KVALITNÉMU VZDELÁVANIU

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove, vďaka grantovému programu pre cirkevné školy RENOVABIS – 2023 získala grant vo výške 9.158 eur.  V termíne od decembra do februára škola zakúpila pomôcky […]
1 februára, 2024

Nový rozmer vzdelávania v Nitre.

 S radosťou  a nadšením bola dňa 15.1. 2024 na našej škole – Stredná zdravotnícka škola v Nitre slávnostne odovzdaná virtuálna anatomická učebňa. 3D okuliare so špeciálnym anatomickým programom priniesol  revolúciu v edukačných metódach. Na […]
8 januára, 2024

PF 2024

Prajeme Vám všetko dobré v novom roku
18 decembra, 2023

Metodický deň učiteľov

Dňa 13.12. 2023 sa na Strednej zdravotníckej škole, Žilina, konal metodický deň, ktorého sa zúčastnili učitelia profesijných predmetov vyučujúci v odbore masér z ôsmich stredných zdravotníckych škôl. Predmetom záujmu sa stala […]
13 decembra, 2023

Popradská a prešovská zdravotka získali titul CAF

Prešovský samosprávny kraj sa zapojil do operačného programu Efektívna verejná správa. Jednou z aktivít tohto projektu je zavedenie systému riadenia kvality organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V oblasti školstva boli ako pilotné školy […]
10 novembra, 2023

V Mikuláši majú „zlatých masérov“

19. 10. 2023 sa žiaci 3. ročníka SZŠ Liptovský Mikuláš odboru masér  – Sandra Bystričanová, Benjamín Čanaky, Lukáš Sokol, Denis Poliak a Viktória Pavlíková zúčastnili 8. ročníka medzinárodnej súťaže žiakov stredných škôl v masérskych vedomostiach „Zlatý […]
2 novembra, 2023

Job shadowing na slnečnej Sicílii

V rámci programu Erasmus+ mali možnosť dve vyučujúce profesijných predmetov študijného odboru praktická sestra a jedna vyučujúca cudzích jazykov SZŠ v Trnave v dňoch 24. 09. – 29. 09. 2023 spoznať krásy Sicílie, […]
27 októbra, 2023

Učíme pre prax – Psychosomatické ochorenia

Problematika  psychosomatických ochorení je  natoľko aktuálna, že jej bol venovaný tento ročník odbornej konferencie „Učíme pre prax“. Konferenciu  každoročne organizuje Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36  v Prešove a je zaradená […]
20 októbra, 2023

s Erasmom do Európy

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove ako držiteľ Akreditácie na Erasmusplus pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na obdobie od 1. marca 2021 do 31. decembra 2027, sa […]
25 septembra, 2023

Dva týždne pracovnej skúsenosti Svidníčanov v Chrudime.

Žiaci Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku pod vedením Mgr. Labunovej v termíne od 06.09.2023 do 20.09.2023 absolvovali dvojtýždňovú prax v nemocnici v českom meste Chrudim. Do tejto krátkodobej vzdelávacej mobility, ktorú […]
10 júla, 2023

Zahraničné stáže lučeneckej zdravotky – na jednotku.

Stredná zdravotnícka škola v Lučenci nadviazala na tradíciu zbierania praktických zručnosti  v odbore Praktická sestra v zahraničí aj v školskom roku 2022/2023.  Vďaka projektu Erasmus+  mohlo spolu vycestovať 25 žiakov + 7 sprevádzajúcich učiteľov […]
25 júna, 2023

Zdravotník v akcii 2023

Stredné zdravotnícke školy z rôznych častí Slovenska sa stretli vo vedomostno-športovej súťaži. Aktuálny 15. ročník športovo-vedomostnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci „Zdravotník v akcii“  zorganizovala Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 […]
15 júna, 2023

FINÁLE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

V krásnom prostredí kempu Tília Gäceľ sa 13. 6. 2023 stretlo 12 družstiev SZŠ, ktoré postúpili cez regionálne kolá – západ, stred a východ. Pre súťažiacich bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť […]
22 mája, 2023

Odmietame návrh vyhlášky o kompetenciách

Zmeny v kompetenciách absolventov stredných zdravotníckych škôl sú dlhodobou témou. Viažu sa k obdobiu transformácie na stredných zdravotníckych školách a zmene odboru sestra na odbor zdravotnícky asistent, kedy sa na posilnenie vysokoškolského vzdelávania  […]
Show Buttons
Hide Buttons