Trenčiansky kraj

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Adresa: Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
Tel.: +421-32-6519811
E-mail: szstn@szstn.sk
Web: http://szstn.sk

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

Adresa: Školská 230, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421-42-4321446
+421-42-4326825
E-mail: info@szspb.tsk.sk

Web: http://www.szspovb.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola Prievidza

Adresa: Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza
Tel.: +421-901918350
E-mail: info@szspd.sk

Web: https://szspd.sk

Show Buttons
Hide Buttons