Trenčiansky kraj

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Adresa: Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

Tel.: +421-32-6519811

E-mail: szstn@szstn.sk

Web: http://szstn.sk

Riaditeľka: PhDr. Eva Červeňanová, PhD. – Tel.: 032/65 198 19

Email: eva.cervenanova@szstn.sk

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

Adresa: Školská 230, 017 01 Považská Bystrica

Tel.: 042/432 14 46

042/432 68 25

E-mail: info@szspb.tsk.sk

Web: http://www.szspovb.edupage.org

Riaditeľka: PhDr. Katarína Podolanová – Tel.: 0901918406

Email: katarina.podolanova@szspb.tsk.sk

Stredná zdravotnícka škola Prievidza

Adresa: Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza

Tel.: +421901918350

E-mail: info@szspd.sk

Web: https://szspd.sk

Riaditeľka: RNDr. Viera Beňová – Tel.: 0901918352

Show Buttons
Hide Buttons