VV – človek, hodnoty a spoločnosť DEJ, OBN Mgr. Dávid Szabó szabo.szsnz@gmail.com  SZŠ Nové Zámky
VV – človek a príroda CHE, BIO Mgr. Martina Hovorková matahovorkova23@gmail.com  SZŠ Nové Zámky
VV – matematika a práca s informáciami INF Ing. Milan Eliáš elias.szsnz@gmail.com  SZŠ Nové Zámky
PK: Zdravie a pohyb Kaminská Nadežda, Mgr. kaminska@centrum.sk  SZŠ Moy Košice
TEV Mgr. Jozef Lengeň lengen_j@centrum.sk SZŠ Kuk. Košice
PK: Matematika a práca s informáciami Šnajderová Ingrid, RNDr. snajderova@centrum.sk  SZŠ Moy Košice
PK: Človek, hodnoty a  spoločnosť Göblová Eva, Mgr. goblova@centrum.sk  SZŠ Moy Košice
Mgr. Gizela Rešetárová gizelar@centrum.sk SZŠ Kuk. Košice
PK: Človek a príroda Borovská Jaroslava, Mgr. borovska1@post.sk  SZŠ Moy Košice
Mgr. Diana Manková skola@szsrv.edu.sk  SZŠ Rožňava
RNDr. Dáša Škodyová Dasa.skodyova@szspp.sk  SZŠ Poprad
PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH kristova@szsba.sk  SZŠ Streč. Blava
RNDr. Agáta Marinčáková agata.marincakova@gmail.com SZŠ, Kuk.Košice
PhDr. Iveta Mochnacká ivetkamo@centrum.sk SZŠ, Kuk.Ko
Show Buttons
Hide Buttons