„Cesta k úspešnej komunikácii“ v Žiline
3 apríla, 2024
30 zdravotníckych škôl prijalo 5 bodovú výzvu pre MZSR
25 apríla, 2024

VIII. konferencia žiakov v odbore praktická sestra.

Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou COVID 19 sa na pôde Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici 11. 4. 2024 konala VIII. Celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl v odbore praktická sestra. Ústrednou témou konferencie bol Imobilizačný syndróm. Konferencie sa zúčastnilo 12 stredných zdravotníckych škôl. Čestným hosťom konferencie bola Ing. Trubenová Oĺga, MPH, MBA, ktorá účastníkov konferencie oboznámila o možnostiach výkonu zdravotníckeho povolania v banskobystrickom samosprávnom kraji.

Posudzovanie mobility a sebestačnosti klienta, komplikácie kardiovaskulárneho, dýchacieho, tráviaceho a vylučovacieho systému, komplikácie na nervovom, kožnom a kostrovosvalovom systéme, význam pohybovej terapie u seniorov a skúsenosti s NRC v Kováčovej – to sú odborné témy, ktoré pod vedením učiteľov odborných predmetov vypracovali žiaci študijného odboru praktická sestra.

Našu školu – Strednú zdravotnícku školu Liptovský Mikuláš – reprezentovali na VIII. celoslovenskej konferencii žiačky III. PSA Michaela Madliaková a Dominika Nováková s témou Využitie konceptu bazálnej stimulácie v starostlivosti o imobilných pacientov. Ich svedomitá príprava a aktuálnosť témy priniesla žiačkam nečakaný úspech v podobe získania 1. miesta za najlepšiu odbornú prezentáciu na celoslovenskej konferencii. Srdečne im blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi z ich víťazstva.

Konferencia konaná po dlhšej odmlke bola výzvou pre žiakov odboru praktická sestra. Konala sa v atmosfére spolupráce a ochote navzájom si vymeniť odborné vedomosti a skúsenosti, spoznať sa a v neposlednom rade zasúťažiť si.

Ďakujeme organizátorom konferencie za jej realizáciu.

Mgr. Labovská, Mgr. Jakubcová

Show Buttons
Hide Buttons