RENOVABIS – MODERNÝM VYBAVENÍM KU KVALITNÉMU VZDELÁVANIU
22 februára, 2024
„Cesta k úspešnej komunikácii“ v Žiline
3 apríla, 2024

CLIL s aktuálnou medziodborovou problematikou.    

Na Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava  sa už stáva dobrou praxou pozývanie si expertov z praxe z iných krajín EU. Zdieľanie ich skúseností s našimi učiteľmi a žiakmi organizujeme ako súčasť ERASMUS projektov.  Ich prednášky či workshopy sa stretávajú s veľmi pozitívnym ohlasom. Predsa len, mať možnosť zdieľať skúsenosti zahraničných expertov, rozšíri obzory každému.

Tento krát naše pozvanie prijal  výkonný riaditeľ OTTOBOCK ADRIA, Chorvátsko, pán Ivan Ugarkovič. V dňoch 19. a 20.3.2024  sa podelil o svoje bohaté odborné skúsenosti s budúcimi diplomovanými fyzioterapeutmi a ortopedickými technikmi. Vysvetľoval  možné riešenia po amputáciách dolných končatín so zachovaním čo najlepšej kvality života.  Z jeho skúseností je nevyhnutná koordinovaná spolupráca  odborníkov z oboch týchto odborov. V OTTOBOCK ADRIA získali skúseností a  stali sa expertmi na spomínanú problematiku hlavne ako dôsledok vojny v krajinách bývalej Juhoslávie. Podobnú situáciu predikoval aj pre našu oblasť. Komunikačným jazykom bola angličtina, takže vzdelávacím efektom nebol iba zaujímavý odborný obsah, ale aj zlepšenie komunikácie v cudzom jazyku.  

Prieskum realizovaný po prednáškach ukázal veľký záujem študentov o takéto aktivity a anglický jazyk pre nich nebol prekážkou, skôr veľmi  zaujímavý vzdelávací prvok.

Show Buttons
Hide Buttons