Popradská a prešovská zdravotka získali titul CAF
13 decembra, 2023
PF 2024
8 januára, 2024

Metodický deň učiteľov

Dňa 13.12. 2023 sa na Strednej zdravotníckej škole, Žilina, konal metodický deň, ktorého sa zúčastnili učitelia profesijných predmetov vyučujúci v odbore masér z ôsmich stredných zdravotníckych škôl. Predmetom záujmu sa stala téma Ošetrenie mäkkých štruktúr pohybového aparátu. Cieľom stretnutia bolo zjednotiť obsah vzdelávania v teoretických a praktických predmetoch. Učitelia si vzájomne odovzdávali skúsenosti, diskutovali o rozsahu, spôsobe aplikácie. Prakticky vykonávali vyšetrovacie, terapeutické hmaty a hľadali súlad v pokojnej, príjemnej, pracovnej atmosfére. Potreba spoločného stretnutia rezonovala už dlhšie, implementáciou nových techník do štátneho vzdelávacieho programu a následne do školského vzdelávacieho programu sa potreba zintenzívnila. Stretnutie bolo konštruktívne, efektívne a podľa spätnej väzby naplnilo očakávania zúčastnených. Želaním všetkých zúčastnených je realizovať pravidelne metodické dni, ich prínos je pre odbor s dopadom na vyučovací proces nezastupiteľný.

Katarína Holienková, koordinátor metodického dňa

Show Buttons
Hide Buttons