Banskobystrický kraj

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

Adresa: Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 472 43 11

E-mail: skola@szsbb.eu

Web: http://www.szsbb.eu/

Riaditeľ: PaedDr. Michal Straka – Tel.: 048/4724311

Email: michal.straka@szsbb.eu

Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Adresa: Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Tel.: 0940 983 924

E-mail: skola@szslucnalc.sk

Web: http://www.szslucnalc.sk

Riaditeľ: Mgr. Miroslav Sekula – Tel.: 0908 942 117

Email: riaditel@szslucnalc.sk

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Adresa: J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/5203711

E-mail: szszv@szszv.eu

Web: http://szszv.eu

Riaditeľ: Mgr. Peter Hrnčiar

Email: szszv@szszv.eu

Bratislavský kraj

Stredná zdravotnícka škola Bratislava – Strečnianska

Adresa: Strečnianska 20, P.O.BOX 14, 850 07 Bratislava

Tel.: +421 2 638 120 59

+421 904 773 018

E-mail: szs@szsba.sk

Web: http://www.szsba.sk

Riaditeľka: PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

Email: gabalova@szsba.sk

Stredná zdravotnícka škola Bratislava – Záhradnícka

Adresa: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Tel.: 02/ 55 42 20 28

E-mail: skola@szsbaza.sk

Web: http://www.szsbaza.sk

Riaditeľka školy : RNDr. Milena Milková – 02/55410943

Košický kraj

Stredná zdravotnícka škola Košice – Moyzesova

Adresa: Moyzesova 17, 041 76 Košice

Tel.: 055/622 11 89

055/622 11 63

E- mail: skola@szske.eu

web: http://moyzeska.sk/

Riaditeľka: PhDr. Karolína Vranaiová, PhD. MBA. – 055/622 11 89

Email: vranaiova1@szske.eu

Stredná zdravotnícka škola Košice – Kukučínova

Adresa: Kukučínova 40, 041 37 Košice

Tel.: 055/62 212 16

E-mail: szskosice@kukucinka.sk

Web: http://www.kukucinka.sk

Riaditeľka: PhDr. Anna Hencovská, MBA

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice

Adresa: Mäsiarska 25, 040 01 Košice

Tel.: 055/62 262 02

E-mail: szssvalzbety@gmail.com

Web: www.szssvalzbety.sk

Riaditeľka: PhDr. Bc. Jana Filipová – Tel.: 0908988009

Email: filipova.janka@gmail.com

Stredná zdravotnícka škola Michalovce

Adresa: Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Tel.: 056 / 64 22 839
056 / 64 41 452
056 / 64 41 596

E-mail: skola@szsmi.eu.sk

Web: http://www.szsmi.eu.sk

Riaditeľ: RNDr. Dušan Žaludko – Tel.: 0907917175

Email: riaditel@szsmi.eu.sk

Stredná zdravotnícka škola Rožňava

Adresa: Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava

Tel.: 0903 249 814

058 / 73 22 339

E-mail: skola@szsrv.sk

Web: http://szsrv.edupage.org

Riaditeľ: Mgr. Ľuboš Lipták – Tel.: +421949654798

Nitriansky kraj

Stredná zdravotnícka škola Nitra

Adresa: Farská 23, 950 50 Nitra

Tel.: 0903 520 891

037/ 79 30 002

E-mail: sekretariat@szsnitra.sk

Web: http://www.szsnitra.sk

Riaditeľka: PhDr. Regina Sládečková, PhD.

Email: regina.sladeckova@szsnitra.sk

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky

Adresa: Pod Kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

Tel.: 035 / 6400 879

035 / 6400 872

E-mail: skola@szsnz.sk

Web: https://www.szsnz.sk/

Riaditeľka: RNDr. Darina Karvajová, MPH

Email: darina.karvajova@szsnz.sk

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Adresa: Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany

Tel.: +421 38 532 32 50

+421 38 532 21 80

E-mail: skola.to.szs@nrb.sk

Web: https://szsto.edupage.org/

Riaditeľka: Mgr. Mariana Prochásková

Prešovský kraj

Stredná zdravotnícka škola Prešov

Adresa: Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Tel.: +421 51 /77 33 304

+421 904 741 077

E-mail: sekretariat@szspo.sk

Web: http://www.szspo.sk/sk/

Riaiteľka: PhDr. Eva Novotná, PhD. – Tel.: +421 911 170 184

Email: riaditel@szspo.sk

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Prešov:

Adresa: Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 77 25 302

E-mail: sekretariat@szssvbazpo.edu.sk

Web: https://szssvbazpo.edupage.org

Riaditeľka: PhDr. Kristína Vageľová – Tel.: +421 902 723 293

Email: riaditel@szssvbazpo.edu.sk

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Adresa: Lipová 32, 066 83 Humenné

Tel./Fax: +421 57 775 4339

E-mail: skola@szshe.sk

Web: http://www.szshe.sk

Riaditeľka: PhDr. Griščíková Marcela – Tel.: 0918646318

Email: riaditel@szshe.sk

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Levoča

Adresa: Kláštorská 24A, 054 13 Levoča

Tel.: 053/417 91 29

053/4179121

E-mail: szs@szslevoca.sk

Web: https://szslevoca.edupage.org/

Riaditeľka: PhDr. Iveta Strážiková PhD. – Tel.: 0903 902 309

Stredná zdravotnícka škola Poprad

Adresa: Levočská 5, 058 01 Poprad

Tel.: +421 52 7722704

E-mail:  skola@szspp.sk

Web: http://www.szspp.sk

Riaditeľ: Mgr. Miroslav Bednár – Tel.: 0905501351

Email: riaditel@szspp.sk

Stredná zdravotnícka škola mil. Samaritána Svidník

Adresa: Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník

Tel.: +421 54 7880211, +421 907 919 859

E- mail: szssvidnik@gmail.com

web: https://szssk.edupage.org/

Riaditeľka: PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD., MBA

Trenčiansky kraj

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Adresa: Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

Tel.: +421-32-6519811

E-mail: szstn@szstn.sk

Web: http://szstn.sk

Riaditeľka: PhDr. Eva Červeňanová, PhD. – Tel.: 032/65 198 19

Email: eva.cervenanova@szstn.sk

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

Adresa: Školská 230, 017 01 Považská Bystrica

Tel.: 042/432 14 46

042/432 68 25

E-mail: info@szspb.tsk.sk

Web: http://www.szspovb.edupage.org

Riaditeľka: PhDr. Katarína Podolanová – Tel.: 0901918406

Email: katarina.podolanova@szspb.tsk.sk

Stredná zdravotnícka škola Prievidza

Adresa: Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza

Tel.: +421901918350

E-mail: info@szspd.sk

Web: https://szspd.sk

Riaditeľka: RNDr. Viera Beňová – Tel.: 0901918352

Trnavský kraj

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Adresa: Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Tel.: +421 33 5914133

E-mail: szstt@zupa-tt.sk

Web: http://szstt.edupage.org

Riaditeľka: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH – Tel.: +421 33 5914145

Email: hrasnova.katarina@zupa-tt.sk

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Adresa: Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: +421-31-5522650

E-mail: sekretariatszsds@zupa-tt.sk

riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk 

Web: http://www.szsds.sk

Riaditeľka: PaedDr. Beata Miklósová

Email: riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk

Stredná zdravotnícka škola Skalica

Adresa: Lichardova 1, 909 01 Skalica

Tel.: 034 6644401

E-mail: riaditel@szsskalica.sk

Web: http://szsskalica.edupage.sk/

Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Bábiková – Tel.: 0346644544

Email: riaditel@szsskalica.sk

Žilinský kraj

Stredná zdravotnícka škola Žilina

Adresa: Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7244158

E-mail: sekretariat@szszilina.sk

Web: http://www.szshlbokaza.edu.sk

Riaditeľka: PhDr. Ľubomíra Tudíková – Tel.: 0903814200

Email: lubomira.tudikova@szszilina.sk

Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

Adresa: Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421-44-5522497

Mobil: +421 907 700 786

E-mail: sekretariatszslm@vuczilina.sk

Web: https://www.szslm.sk

Riaditeľka: Ing. Silvia Blcháčová

Email: riaditel@szslm.sk

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín

Adresa: M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: +421435864813

E-mail: skola@szsdk.sk

web: http://szsdk.edupage.org/

Riaditeľ: Mgr. Alojz Šutý

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca

Adresa: Horná 137, 022 01 Čadca

Tel.: 041/433 51 22

E-mail: skola@szsca.sk

Web:  https://szsfaca.edupage.org/

Riaditeľka: PhDr. Renáta Kasmanová – Tel.: 041/43 12 515

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej Ružomberok

Adresa: Dončova 7, 034 01 Ružomberok

Tel.: +421 444 328 166

E-mail: szsmtsrbk@gmail.com

Web: https://szsmtsrbk.edupage.org

Riaditeľ: PhDr. Pavel Šípoš

Email: riaditelszsmtsrbk@gmail.com

Show Buttons
Hide Buttons