PF 2024
8 januára, 2024
RENOVABIS – MODERNÝM VYBAVENÍM KU KVALITNÉMU VZDELÁVANIU
22 februára, 2024

Nový rozmer vzdelávania v Nitre.

 S radosťou  a nadšením bola dňa 15.1. 2024 na našej škole – Stredná zdravotnícka škola v Nitre slávnostne odovzdaná virtuálna anatomická učebňa. 3D okuliare so špeciálnym anatomickým programom priniesol  revolúciu v edukačných metódach.

Na podujatí sme mali česť privítať pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD., z odboru školstva, mládeže a športu vedúceho odboru RNDr. Štefana Ballu, PhD.,  a  prof. PhDr. Ľubicu Libovú, PhD., MPH., vedúcu odboru zdravotníctva  NSK PharmDr. Andreu Žákovú a ďalších vzácnych hostí.

Pán predseda NSK vo svojom príhovore vyzdvihol nevyhnutnosť kvalitného vzdelávania na zdravotníckych školách a potrebu neustále kráčať s novými trendami výučby. „Zdravotnícke školy majú nezastupiteľné miesto v riešení nedostatku personálu v zdravotníckej praxi“. Prítomným poskytol  najnovšie informácie súvisiace aj s výstavbou novej budovy Strednej zdravotníckej školy v Nitre.

Prezentácia 3D okuliarov našimi žiakmi bola jadrom podujatia. Nadšenie a zanietenosť žiakov ukázali, že táto technológia prichádza v pravý čas. Aplikácia Human Anatomy VR     umožňuje pozrieť si telo človeka do najmenších detailov. Orgány  a orgánové sústavy  zväčšovať, otáčať, rozkladať, skúmať, popisovať… Okrem iného dostať sa do vnútra tlčúceho srdca a tak vidieť prácu chlopní a tok krvi.

Veríme, že virtuálna anatomická učebňa je novým rozmerom vzdelávania, ktorá otvorí žiakom dvere k novým príležitostiam, zlepší vzdelávacie procesy a pripraví našich žiakov na výzvy zdravotníckej praxe.

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Show Buttons
Hide Buttons