Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – východ
10 mája, 2024
Otvorili sme školskú lekáreň
13 mája, 2024

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – západ

25. apríla sa uskutočnil VI. ročník regionálneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorej organizátorom bola naša škola (SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne). Do súťaže sa zapojilo desať zdravotníckych škôl zo západného Slovenska a jedna škola z Brna (ako hosť). Každú školu reprezentovalo 3-členné družstvo. Pre súťažiacich sme si pripravili päť stanovíšť s reálne nasimulovanými situáciami – hromadné nešťastie na Váhu, zrážka auta s kolobežkárom, náhle stavy ako anafylaktický šok, rezná rana na zápästí, tržná rana vo vlasovej časti, kolaps, pracovné úrazy, kardiálne zlyhanie. Okrem toho sme overovali u súťažiacich aj úroveň ich vedomostí z prvej pomoci a fyzickú zdatnosť. Nesúťažný priestor s dôležitým odkazom, aby žiadne srdcia už nevyhasli, dostala nadácia Dobré srdce Borisa Sádeckého. Priebeh súťaže obohatili záchranné a silové zložky, operátori z KOS-u v Trenčíne s cvičným AED prístrojom, potápači Hasičského a záchranného zboru, ktorí participovali aj na jednotlivých modelových situáciách. Výkony jednotlivých družstiev hodnotili odborné vyučujúce, ale aj profesionálni záchranári.

A aké sú výsledky?
1. miesto: hosťujúce družstvo z Brna (do celoslovenskej súťaže nepostupujú)
2. miesto: SZŠ Trnava (postup do celoslovenskej súťaže z 1. miesta)
3. miesto: SZŠ Záhradnícka Bratislava (postup do celoslovenskej súťaže z 2. miesta)
4. miesto: SZŠ Strečianska Bratislava (postup do celoslovenskej súťaže z 3. miesta).
Štvrtým postupujúcim tímom sa automaticky stáva družstvo našej školy, pretože sme boli hlavným usporiadateľom regionálneho kola.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v celoslovenskej súťaži!
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii a realizácii súťaže. Dokázali sme spojiť sily a uskutočniť zmysluplnú akciu, v ktorej sa okrem súťaženia šírila aj osveta v oblasti poskytovania prvej pomoci.

SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne

Show Buttons
Hide Buttons