19 júna, 2024

Žurnálový stetoskop

V Poprade sa 12.júna 2024 konal XIV. ročník celoslovenskej súťaže študentských časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop. Krátka historická vsuvka – vyhlasovateľom súťaže bola Asociácia stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky a […]
18 júna, 2024

Ako o život

Hovorí sa, že najlepšou školou je škola života. Presne v tomto duchu sa niesol 12. júna 2024 aj 16. ročník celoslovenskej súťaže stredných zdravotníckych škôl SR v poskytovaní prvej pomoci. Organizátorom tohtoročného finále […]
18 júna, 2024

Vydarená prešovská dvojakcia

 Stredné zdravotnícke školy z rôznych častí Slovenska sa stretli vo vedomostno-športovej súťaži.             V areáli Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36 v Prešove sa dňa 7. júna 2024 konal už 16. […]
13 júna, 2024

Metodický deň učiteľov prvej pomoci

Na pôde Strednej zdravotníckej školy Žilina, sa 10. júna 2024 konal 1. ročník Metodického dňa učiteľov prvej pomoci. Jeho nosnou témou bola kardiopulmonálna resuscitácia v prepojení na metodiku jej vyučovania na […]
13 mája, 2024

Pracovné listy z farmakognózie sme slávnostne uviedli do života

Krst pracovných zošitov Laboratórne cvičenia z farmakognózie z dielne autorského kolektívu PharmDr. Miroslava Peciara (nášho pedagóga), Mateja Gajdoša a Samuela Turčániho (žiaka 4. FL).Pracovné zošity slávnostne do života uviedla pani […]
13 mája, 2024

Otvorili sme školskú lekáreň

Vďaka sponzorovi BENU Slovensko máme simulovanú školskú lekáreň, ktorú sme slávnostne otvorili 22. apríla. Prítomní hostia mali možnosť vidieť demonštráciu výdaja liekov bez lekárskeho predpisu či výživových doplnkov žiakmi našej […]
13 mája, 2024

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – západ

25. apríla sa uskutočnil VI. ročník regionálneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorej organizátorom bola naša škola (SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne). Do súťaže sa zapojilo desať zdravotníckych škôl […]
10 mája, 2024

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – východ

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice – Staré mesto dňa 26.4.21024 organizovala 16.ročník Regionálneho kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre východoslovenský región. Súťaž prebiehala pod záštitou Asociácie stredných […]
3 mája, 2024

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – stred

Len krízová situácia ťa preverí, ako na tom si. Platí to všeobecne pre život, pre dôležité rozhodnutia, situácie. Osobitnú pravdivosť má toto tvrdenie,  ak ide o život. Správne a rýchle rozhodnutia, či […]
25 apríla, 2024

30 zdravotníckych škôl prijalo 5 bodovú výzvu pre MZSR

Snem asociácie zdravotníckych škôl sa konal za účasti významných hostí. Zhromaždenie delegátov Asociácie SZŠ SR sa uskutočnil 18. a 19. apríla v Banskej Bystrici. Každoročné stretnutie zástupcov všetkých zdravotníckych škôl […]
16 apríla, 2024

VIII. konferencia žiakov v odbore praktická sestra.

Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou COVID 19 sa na pôde Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici 11. 4. 2024 konala VIII. Celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl v odbore praktická sestra. Ústrednou […]
3 apríla, 2024

„Cesta k úspešnej komunikácii“ v Žiline

„Komunikácia je kľúčom k pochopeniu. Ak chceme porozumieť a byť pochopení, musíme sa naučiť počúvať a vyjadriť sa s úctou.“                                                                                    Stephen R. Covey Komunikácia je téma, ktorá rezonuje v tomto školskom roku na […]
27 marca, 2024

CLIL s aktuálnou medziodborovou problematikou.    

Na Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava  sa už stáva dobrou praxou pozývanie si expertov z praxe z iných krajín EU. Zdieľanie ich skúseností s našimi učiteľmi a žiakmi organizujeme ako súčasť ERASMUS projektov. […]
22 februára, 2024

RENOVABIS – MODERNÝM VYBAVENÍM KU KVALITNÉMU VZDELÁVANIU

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove, vďaka grantovému programu pre cirkevné školy RENOVABIS – 2023 získala grant vo výške 9.158 eur.  V termíne od decembra do februára škola zakúpila pomôcky […]
1 februára, 2024

Nový rozmer vzdelávania v Nitre.

 S radosťou  a nadšením bola dňa 15.1. 2024 na našej škole – Stredná zdravotnícka škola v Nitre slávnostne odovzdaná virtuálna anatomická učebňa. 3D okuliare so špeciálnym anatomickým programom priniesol  revolúciu v edukačných metódach. Na […]
8 januára, 2024

PF 2024

Prajeme Vám všetko dobré v novom roku
18 decembra, 2023

Metodický deň učiteľov

Dňa 13.12. 2023 sa na Strednej zdravotníckej škole, Žilina, konal metodický deň, ktorého sa zúčastnili učitelia profesijných predmetov vyučujúci v odbore masér z ôsmich stredných zdravotníckych škôl. Predmetom záujmu sa stala […]
13 decembra, 2023

Popradská a prešovská zdravotka získali titul CAF

Prešovský samosprávny kraj sa zapojil do operačného programu Efektívna verejná správa. Jednou z aktivít tohto projektu je zavedenie systému riadenia kvality organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V oblasti školstva boli ako pilotné školy […]
10 novembra, 2023

V Mikuláši majú „zlatých masérov“

19. 10. 2023 sa žiaci 3. ročníka SZŠ Liptovský Mikuláš odboru masér  – Sandra Bystričanová, Benjamín Čanaky, Lukáš Sokol, Denis Poliak a Viktória Pavlíková zúčastnili 8. ročníka medzinárodnej súťaže žiakov stredných škôl v masérskych vedomostiach „Zlatý […]
2 novembra, 2023

Job shadowing na slnečnej Sicílii

V rámci programu Erasmus+ mali možnosť dve vyučujúce profesijných predmetov študijného odboru praktická sestra a jedna vyučujúca cudzích jazykov SZŠ v Trnave v dňoch 24. 09. – 29. 09. 2023 spoznať krásy Sicílie, […]
Show Buttons
Hide Buttons