Žilinský kraj

Stredná zdravotnícka škola Žilina

Adresa: Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7244158

E-mail: sekretariat@szszilina.sk

Web: http://www.szshlbokaza.edu.sk

Riaditeľka: PhDr. Ľubomíra Tudíková – Tel.: 0903814200

Email: lubomira.tudikova@szszilina.sk

Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

Adresa: Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421-44-5522497

Mobil: +421 907 700 786

E-mail: sekretariatszslm@vuczilina.sk

Web: https://www.szslm.sk

Riaditeľka: Ing. Silvia Blcháčová

Email: riaditel@szslm.sk

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín

Adresa: M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: +421435864813

E-mail: skola@szsdk.sk

web: http://szsdk.edupage.org/

Riaditeľ: Mgr. Alojz Šutý

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca

Adresa: Horná 137, 022 01 Čadca

Tel.: 041/433 51 22

E-mail: skola@szsca.sk

Web:  https://szsfaca.edupage.org/

Riaditeľka: PhDr. Renáta Kasmanová – Tel.: 041/43 12 515

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej Ružomberok

Adresa: Dončova 7, 034 01 Ružomberok

Tel.: +421 444 328 166

E-mail: szsmtsrbk@gmail.com

Web: https://szsmtsrbk.edupage.org

Riaditeľ: PhDr. Pavel Šípoš

Email: riaditelszsmtsrbk@gmail.com

Show Buttons
Hide Buttons