Nový rozmer vzdelávania v Nitre.
1 februára, 2024
CLIL s aktuálnou medziodborovou problematikou.    
27 marca, 2024

RENOVABIS – MODERNÝM VYBAVENÍM KU KVALITNÉMU VZDELÁVANIU

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove, vďaka grantovému programu pre cirkevné školy RENOVABIS – 2023 získala grant vo výške 9.158 eur.  V termíne od decembra do februára škola zakúpila pomôcky do odborných učební ošetrovateľstva. Zakúpili sme elektrické postele, nočné stolíky, hrazdy k posteli, EKG prístroj, stolíky na EKG a prebaľovacie pulty.

Ciele projektu pod názvom „Moderným vybavením ku kvalitnému vzdelávaniu“ boli:

skvalitňovanie vzdelávacieho procesu modernizáciou vybavenia odborných učební ošetrovateľstva v súlade so ŠVP a zvýšenými kompetenciami v odbore praktická sestra, zlepšovanie praktických zručností žiakov v ošetrovateľskej starostlivosti, vytváranie vhodných pracovných podmienok pre učiteľov odborných predmetov.

V rámci projektu sme 12. februára pri príležitosti Svetového dňa chorých zrealizovali aj otvorenú vyučovaciu hodinu  pre rodičov, žiakov a pozvaných hostí zo zmluvných zdravotníckych zariadení. Workshop bol zameraný na starostlivosť o pacienta v domácom prostredí. Program obohatila aj vedúca sestra Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi svojou prednáškou o Hospicovej starostlivosti. Pozvanie prijala aj námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Prešovskej nemocnice. Veríme, že aj vďaka tejto finančnej pomoci, zvýšime kvalitu prípravy budúcich zdravotníckych pracovníkov.

PhDr. Kristína Vageľová, riaditeľka školy

Show Buttons
Hide Buttons