Vydarená prešovská dvojakcia
18 júna, 2024
Žurnálový stetoskop
19 júna, 2024

Ako o život

Hovorí sa, že najlepšou školou je škola života. Presne v tomto duchu sa niesol 12. júna 2024 aj 16. ročník celoslovenskej súťaže stredných zdravotníckych škôl SR v poskytovaní prvej pomoci. Organizátorom tohtoročného finále bola Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Rožňava.

Pre súťažiacich bolo pripravených 12 stanovíšť, 10 bolo súťažných a 2 nesúťažné.  Stanovištia sa nachádzali najmä v centre mesta Rožňava, v priľahlých budovách a parkoch, a v samotnej SZŠ-EKI Rožňava. Stanovištia boli umiestnené v autentickom prostredí, aby čo najviac pripomínali reálne životné podmienky a, samozrejme, prekážky, s ktorými zdravotník prichádza do kontaktu pri poskytovaní prvej pomoci.

Súťažiaci preukázali svoje znalosti a schopnosti v poskytovaní prvej pomoci pri príznakoch akútneho infarktu myokardu po manželskej hádke, pri bezdomovcovi zranenom tupým predmetom, ako aj pri otrave vo vínnej pivnici. Jednou z najnáročnejších bola situácia na diskotéke, kde v dôsledku bitky vznikli u viacerých osôb rôzne druhy poranenia, ako napríklad masívne žilové krvácanie, porucha dýchania, cudzie teleso v rane, intoxikácia alkoholom a drogami, či agresívne správanie. Ďalej si zúčastnené družstvá museli poradiť so psychiatrickou pacientkou so samovražednými sklonmi, so šokovým stavom a vnútorným krvácaním, s popáleninami, prehltnutou baterkou a vedomostným testom. Medzi veľké výzvy patrila aj dopravná nehoda so 4 zranenými – 2 osoby zakliesnené vo vozidle, mimo vozidla hysterická osoba, náročné stavy – zlomeniny končatín, poranenie chrbtice, prítomnosť cudzieho telesa, podozrenie na pneumotorax.

Modelové situácie boli zamerané nielen na poskytovanie prvej pomoci, ale aj na bezpečnosť samotného záchranného tímu, na tímovú spoluprácu, rýchlosť, rozhodnosť, fyzickú a psychickú zdatnosť účastníkov. Nesúťažnými disciplínami boli zlaňovanie s pomocou príslušníkov HZZ SR a skladanie puzzle.

Figuranti a maskéri podali také vierohodné výkony, že dych vyrážajúce okamihy zažívali nielen samotní súťažiaci, ale aj prizerajúci sa diváci.

Do celoštátneho kola sa dostávajú najlepší z najlepších, čo ukázalo aj veľmi tesné poradie víťazov. Tými najlepšími v tohtoročnom finále súťaže v poskytovaní prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl sa stali:

1. miesto – SZŠ Sládkovičova, Prešov

2. miesto – SZŠ – EKI Rožňava

2. miesto – SZŠ Záhradnícka, Bratislava

3. miesto – SZŠ Žilina

Ocenený bol aj najlepší figurant, ktorého si zvolili samotní súťažiaci.

Organizátorom  finále 17. ročníka súťaže bude SZŠ Kukučínova Košice, ktorú vyžreboval prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR Mgr. Miroslav Sekula. 

Veľká vďaka za vydarené podujatie patrí odbornému garantovi súťaže MUDr. Mariánovi Kušnírovi, zdravotníckym záchranárom z Life Star Emergency v Rožňave, zo Záchrannej služby Košice a Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, ktorí zabezpečili vysokú kvalitu odbornej stránky súťaže ako porotcovia a figuranti. Poďakovanie patrí aj  príslušníkom Hasičského a záchranného zboru SR v Rožňave a všetkým, ktorí poskytli svoje vlastné priestory na realizáciu situácií a hojnému počtu sponzorov, vďaka ktorým bolo možné odmeniť hodnotnými cenami každé zúčastnené družstvo.

Show Buttons
Hide Buttons