Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – stred
3 mája, 2024
Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – západ
13 mája, 2024

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – východ

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice – Staré mesto dňa 26.4.21024 organizovala 16.ročník Regionálneho kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre východoslovenský región. Súťaž prebiehala pod záštitou Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky.

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci je odborná súťaž pre študentov 2. a 3.ročníka denného maturitného štúdia stredných zdravotníckych škôl (okrem odboru zdravotnícky záchranár). Vychádza z výkonových štandardov ŠVP pre študijný odbor Praktická sestra a podľa platných usmernení k prvej pomoci.

Do súťaže sa prihlásilo deväť škôl z košického a prešovského kraja:

 1. SZŠ sv. Alžbety, Košice
 2. SZŠ Kukučínová, Košice
 3. SZŠ Michalovce
 4. SZŠ Humenné
 5. SZŠ Poprad
 6. SZŠ Štefana Kliberta, Levoča
 7. SZŠ milosrdného Samaritána, Svidník
 8. SZŠ Sládkovičová, Prešov
 9. SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov

Garantom súťaže bol Bc. Miroslav Nagy, dipl.z.z. Slávnostne otvoril súťaž príhovorom a modlitbou duchový správca školy dekan Allan Tomáš, potom zaznela pieseň od Michala Dávida z filmu Sanitka, po ktorej riaditeľka SZŠ sv. Alžbety PhDr. Bc. Jana Filipová.privítala hostí a súťažiacich. Pár slov predniesla námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbaľová, a zástupca starostu MČ Staré mesto Vladimír Eperješi. Krásnou piesňou nám spríjemnili začiatok súťaže žiačky a učiteľky školy, Miková, Plachetková, Tomčková a Kostelníková. Báseň „Chceme zachraňovať“, od autorky, PaedDr. Terézie Tomčkovej, predniesla Denisa Takáčová, žiačka 4.A triedy.

Pripravených bolo 5 odborných stanovíšť – kardiopulmonálna resuscitácia, dopravná nehoda, úrazy, pády, popáleniny, náhle stavy. Na stanovišti Einstain – vedomostný test, si mohli súťažiaci overiť teoretické vedomosti z prvej pomoci. Ďalšie 3 stanovištia boli relaxačné, ako skin care, výroba šperkov a relax point. Stanovištia boli do poslednej chvíle v utajení, farebne odlíšené, mali zaujímavé názvy – Petrík, Snehová guľa, Einstain, Coffee break, Bee sting…Súťažili mladí študenti, veľmi dobre odborne pripravení, ktorí prišli v sprievode vyučujúceho. Porota v zložení odborný učiteľ z našej školy, záchranár a sprevádzajúci učiteľ z hosťujúcej školy, pozorne sledovala výkony súťažiacich družstiev, spravodlivo bodovala a hodnotila. Na odborných stanovištiach boli žiaci po poskytnutí prvej pomoci oboznámení s chybami a nesprávnym postupom svojho výkonu.

Počasie nám prialo, bolo pekne slnečno. Po súťaži a chutnom obede sme mali možnosť sa naučiť prvky sebaobrany.

A prišlo dlho očakávané vyhodnotenie súťaže. Garant súťaže, aj vedúci stanovíšť sa mali  možnosť vyjadriť  a poukázať na chybičky krásy, poďakovať všetkým súťažiacim za skvelé výkony, súťaživosť…

Umiestnenie súťažiacich:

 1. miesto  – SZŠ Sládkovičová, Prešov
 2. miesto – SZŠ Kukučínová, Košice
 3. miesto – SZŠ Michalovce

Víťazi získali hodnotné ceny, diplom, knihu o prvej pomoci a víťazný pohár, ktoré im odovzdal garant súťaže s riaditeľkou školy.

V závere bola vylosovaná škola – organizátor RK súťaže v poskytovaní prvej pomoci 2025: SZŠ Štefana Kluberta, Levoča

Úvod patril privítaniu všetkých a v závere „mi dovoľte poďakovať“….

Riaditeľka školy PhDr. Bc. Jana Filipová v závere adresovala veľké poďakovanie:

 • súťažiacim za skvelé výkony, sprevádzajúcim učiteľom za odbornú prípravu žiakov,
 • hosťom, za podporu podujatia, a to p. námestníčke primátora mesta Košice, Mgr. Lucii Gurbaľovej, zástupcovi MČ Staré mesto, Vladimírovi Eperješimu, p. dekanovi Allanovi Tomášovi ako duchovnému správcovi školy, kaplánovi školy, o. Borisovi Byčánekovi,
 • poďakovanie patrí aj záchranárom, p. Krausz,  p.Pištejová, p. Kuchtová, p. Országh, p. Frantzová, p. Grejtáková a Lukáčová Ľ a maskérom zo SČK za reálne maskovanie figurantov,
 • ďakujem aj sprevádzajúcim žiakom našej školy a figurantom za výborné herecké výkony,
 • ďakujem patrí aj organizátorovi súťaže, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety, všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, a pripravili skvelý priebeh súťaže,
 • ďakujem aj fotografovi, p. Ľašovi, za krásne zdokumentovanie podujatia.

ĎAKUJEME sponzorom, bez ktorých by súťaž bola náročnejšia, finančne aj materiálne:

MUDr. Milan Jevčák, lekáreň Zdravko, SČK, Krausz, PP v praxi, Labaš, Lahoda, PN DENT MUDr. Novotný Peter, Luxa papierníctvo, Agel Merea, Timdent s.r.o., BOOS LABS, Trieste, Tupperware, Ferit, s.r.o., Asociácia SZŠ, Košice mesto, MČ Staré mesto, Q – Medical, ADOS Profi, Zdravofarma, Veľkosklad – drogéria/papierníctvo BONA plus, Pierre Baget.

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety

Show Buttons
Hide Buttons