Nitriansky kraj

Stredná zdravotnícka škola Nitra

Adresa: Farská 23, 950 50 Nitra

Tel.: +421-37-7930002

E-mail: sekretariat@szsnitra.sk

Web: http://www.szsnitra.sk

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky

Adresa: Pod Kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

Tel.: +421-35-6400879

E-mail: zdravsk@zoznam.sk

Web: http://www.szskalvarianz.edu.sk

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Adresa: Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany

Tel.: +421-38-5323250

E-mail: skola.to.szs@nrb.sk

Web: https://szsto.edupage.org/

Show Buttons
Hide Buttons