Prešovský kraj

Stredná zdravotnícka škola Prešov

Adresa: Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Tel.: +421-51-7733304  051/7583931.

Fax: +421-51-7733706

E-mail: szspo.sekretariat@centrum.sk

Web: http://www.szspo.sk/sk/

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Prešov:

Adresa: Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov

Tel.: +421-51-7725302

Fax: +421-51-7722985

E-mail: sekretariat@szssvbazpo.edu.sk

Web: https://szssvbazpo.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Adresa: Lipová 32, 066 83 Humenné

Tel./Fax: +421-57-7754339

E-mail: skola@szshe.sk

Web: http://www.szshe.sk

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Levoča

Adresa: Kláštorská 24A, 054 13 Levoča

Tel./Fax: +421-53-4512401

E-mail: szs@szslevoca.sk

Web: https://szslevoca.edupage.org/

Stredná zdravotnícka škola Poprad

Adresa: Levočská 5, 058 01 Poprad

Tel.: +421-52-7722704

Fax: +421-52-7721145

E-mail: szspp@stonline.sk

Web: http://www.szspp.sk

Stredná zdravotnícka škola mil. Samaritána Svidník

Adresa: Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník

Tel.: +421-54-7880211, +421 907 919 859

E- mail: szssvidnik@gmail.com

web: https://szssk.edupage.org/

Show Buttons
Hide Buttons