s Erasmom do Európy
20 októbra, 2023
Job shadowing na slnečnej Sicílii
2 novembra, 2023

Učíme pre prax – Psychosomatické ochorenia

Problematika  psychosomatických ochorení je  natoľko aktuálna, že jej bol venovaný tento ročník odbornej konferencie „Učíme pre prax“. Konferenciu  každoročne organizuje Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36  v Prešove a je zaradená do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Preto sa na nej mohli aj tento rok stretnúť nielen pedagógovia stredných zdravotníckych škôl zo Slovenska, ale aj sestry prešovskej FNsP a ďalší hostia. 

Konferencia sa uskutočnila 6.10.2023 v areáli Prešovskej univerzity. Tento ročník bol obohatený už nie iba o každoročnú  účasť hostí z Karlovarskej krajskej nemocnice, ale taktiež o účasť žiakov a pedagógov SZŠ a VOŠZ z Brna a Zlína. Vzácnou novinkou bola aktívna účasť hostí z Veľkej Británie, ktorí svojimi prednáškami prispeli k objasneniu toho, aký je pohľad ich ako psychológov na problematiku psychickej odolnosti a psychosomatických ochorení v kontexte ich pôsobenia v Britskom prostredí. S radosťou tak môžeme konštatovať, že tradícia a rozmer tejto každoročnej konferencie  rozširuje svoj medzinárodný rozmer. Organizátori konferencie sa pokúsili o naozaj komplexný pohľad na problematiku psychosomatických ochorení, čo možno vidieť v pohľade na spektrum aj ďalších pozvaných a prednášajúcich. V pohľade na problematiku psychosomatiky boli zahrnuté príspevky lekárov. Išlo o psychosomatický pohľad na  rôzne ťažkosti pacientov a to z nazerania somatickej medicíny, ale aj z pohľadu psychiatrie. Nechýbal ani príspevok zo strany urgentnej medicíny, stomatológie, tiež pohľady psychológov V príspevkoch bol zahrnutý aj rozmer psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti, alebo  aspekt psychosomatiky z pohľadu fyzioterapeuta. Môžeme teda konštatovať, že aj tento rok sa podarilo organizátorom zabezpečiť naozaj multidisciplinárny pohľad na problematiku, ktorej sa chceli  aktuálne venovať.

Ďakujeme garantovi a hlavnému organizátorovi konferencie a to riaditeľke Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36 v Prešove, PhDr. Eve Novotnej, PhD. že pokračujúca tradícia týchto konferencií mohla tento rok byť nielen vzájomným zdieľaním zdravotníkov a pedagógov, ale aj určitým ľudským povzbudením pre všetkých vyše 200 účastníkov konferencie, ktorí tak, ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tento rok  tvorili počas konferencie v priestoroch Auly Prešovskej univerzity jednu veľkú profesijnú rodinu. Vzájomným zdieľaním sa utvrdili v tom, že problémy psychosomatických ťažkostí, ktoré vidia u svojich pacientov, no niekedy aj u svojich blízkych, alebo dokonca aj u seba, zvlášť vo chvíľach emočného vyčerpania je možné riešiť.

Na konferencii bola predstavená možnosť pomoci   od kolegov rôznych pomáhajúcich profesií. Aj tento rok po konferencii môžeme konštatovať, aký je  veľký význam spoločných stretnutí a zdieľaní zdravotníkov, zdravotníckych pedagógov ale aj všetkých, ktorí na takéto podujatie prídu. Môžeme to vidieť zvlášť v tejto dobe, kedy sme sa naučili  v postpandemickom období viac si vážiť osobné stretnutia. Naučili sme sa viac si vážiť aj vzájomné obohacujúce diskusie a výmeny skúseností, ale aj tak veľmi vzácne vzájomné povzbudenia, ktoré sú  potrebné v pomáhajúcich profesiách.

Všetci účastníci takýchto konferencií ako jedna profesijná rodina sa môžu snažiť naplniť svoje odhodlanie pomáhať a zasiahnuť tam, kde práve začínajú vidieť psychosomatické prejavy rôznych ťažkostí, či už u svojich pacientov, blízkych, alebo niekedy aj u seba samého. Preto veríme, že všetci, ktorí na konferenciu prišli, si z nej odniesli povzbudenie, že psychosomatické ťažkosti, nech už sú akokoľvek veľké, nemusia   v dnešnej dobe zostať bez pomoci, lebo medicína a ošetrovateľstvo, ale aj psychológia  už tento fenomén dostatočne poznajú. 

Ďakujeme ešte raz všetkým, zvlášť organizátorom, ale aj vzácnym hosťom z Českej republiky a zvlášť aj prednášajúcim z Veľkej Británie. Veríme, že aj téma a hostia budúcoročnej konferencie budú veľkým prínosom pre všetkých, ktorí sa rozhodnú prísť budúci rok. Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri vzájomnom zdieľaní na konferencii „Učíme pre prax 2024“

PhDr. Dana Stachurová, PhD. SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

foto: PcProfi s.r.o Prešov

Show Buttons
Hide Buttons