Košický kraj

Stredná zdravotnícka škola Košice – Moyzesova

Adresa: Moyzesova 17, 041 76 Košice

Tel.: 055/622 11 89

055/622 11 63

E- mail: skola@szske.eu

web: http://moyzeska.sk/

Riaditeľka: PhDr. Karolína Vranaiová, PhD. MBA. – 055/622 11 89

Email: vranaiova1@szske.eu

Stredná zdravotnícka škola Košice – Kukučínova

Adresa: Kukučínova 40, 041 37 Košice

Tel.: 055/62 212 16

E-mail: szskosice@kukucinka.sk

Web: http://www.kukucinka.sk

Riaditeľka: PhDr. Anna Hencovská, MBA

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice

Adresa: Mäsiarska 25, 040 01 Košice

Tel.: 055/62 262 02

E-mail: szssvalzbety@gmail.com

Web: www.szssvalzbety.sk

Riaditeľka: PhDr. Bc. Jana Filipová – Tel.: 0908988009

Email: filipova.janka@gmail.com

Stredná zdravotnícka škola Michalovce

Adresa: Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Tel.: 056 / 64 22 839
056 / 64 41 452
056 / 64 41 596

E-mail: skola@szsmi.eu.sk

Web: http://www.szsmi.eu.sk

Riaditeľ: RNDr. Dušan Žaludko – Tel.: 0907917175

Email: riaditel@szsmi.eu.sk

Stredná zdravotnícka škola Rožňava

Adresa: Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava

Tel.: 0903 249 814

058 / 73 22 339

E-mail: skola@szsrv.sk

Web: http://szsrv.edupage.org

Riaditeľ: Mgr. Ľuboš Lipták – Tel.: +421949654798

Show Buttons
Hide Buttons