Košický kraj

Stredná zdravotnícka škola Košice – Moyzesova

Adresa: Moyzesova 17, 041 76 Košice

Tel.: +421-55-6221189

Fax: +421-55-6221163

E- mail: skola@szske.eu

web: http://www.szske.sk/

Stredná zdravotnícka škola Košice – Kukučínova

Adresa: Kukučínova 40, 041 37 Košice

Tel.: +421-55-6234418

Fax: +421-55-6221216

E-mail: szskosice@kukucinka.sk

Web: http://www.kukucinka.sk

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice

Adresa: Mäsiarska 25, 040 01 Košice

Tel/ fax: +421 907 101 104

E-mail: szssvalzbety@pobox.skszssvalzbety@gmail.com

Web: https:szssvalzbetyke.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola Michalovce

Adresa: Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Tel.: +421-56-6422839

Fax: +421-56-64 41 596

E-mail: skola@szsmi.eu.sk

Web: http:// www.szsmi.eu.sk

Stredná zdravotnícka škola Rožňava

Adresa: Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava

Tel.: +421-58- 7322339

E-mail: skola@szsrv.sk

Web: http://szsrv.edupage.org

Show Buttons
Hide Buttons