Odmietame návrh vyhlášky o kompetenciách
22 mája, 2023
Zdravotník v akcii 2023
25 júna, 2023

FINÁLE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

V krásnom prostredí kempu Tília Gäceľ sa 13. 6. 2023 stretlo 12 družstiev SZŠ, ktoré postúpili cez regionálne kolá – západ, stred a východ. Pre súťažiacich bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť (z toho 5 modelových situácií a 1 vedomostné stanovište). Úlohy, ako som sa od súťažiacich dozvedela, neboli ľahké. Súťažné družstvá však boli výborne pripravené a poradili si nielen s KPR, ale aj s úrazom v domácnosti a náhlym stavom, dopravnou nehodou i hromadným nešťastím. Aj keď na  súťaži nemôžu byť víťazi všetci, dúfam, že im súťaž priniesla aspoň novú skúsenosť.

VÝSLEDKY CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE SZŠ V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI – 13.06.2023

  1. miesto – SZŠ Prešov – Sládkovičova
  2. miesto – SZŠ Bratislava – Strečnianska
  3. miesto – SZŠ Rožňava

Najlepší herecký výkon figuranta – Alexandra Smolárová

ESCAPE ROOM – SZŠ Prešov – Sládkovičova

EDUKAČNÉ STANOVIŠTE – SZŠ Rožňava

Organizátorom budúcoročného finále bude SZŠ Rožňava

Ďakujeme súťažiacim, rozhodcom, hosťom, sponzorom (osobitne kempu Tília Gäceľ) a všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru!!! Mgr. Monika Hackenbergová, garant súťaže zo SZŠ v Dolnom Kubíne

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne ako hlavný organizátor súťaže pripravila pre súťažiacich a hostí aj doplňujúci program. Bola to návšteva BAJČIOVSKEJ VEŽE s historickým exkurzom Ing. Milady Antalovej, MONITORING ZDRAVIA – meranie vitálnych funkcií, EDUKAČNÉ STANOVIŠTE, kde ste museli zvládnuť modelové situácie v anglickom jazyku (víťazný pohár získal tím SZŠ z Rožňavy), prezentácia práce HASIČOV z DK, očarili OZBROJENÉ SILY SR, a to dokonca aj malých špuntíkov zo  Súkromnej materskej školy Marie Montessori v Dolnom Kubíne. Posledným stanovišťom bolo ESCAPE ROOM SZŠ pre všetkých, ktorí chceli zažiť adrenalín a nebáli sa overiť si svoje schopnosti. Súťažiaci plnili úlohy, pričom za každú radu alebo chybu sa im pripísalo 10 trestných minút. Prechádzali miestnosťami: Skafander a motýľ – Liečivá príroda – Prvá pomoc bez lekárničky – Vidíme hmatom – Skauting – Sila slova. Tím s najlepším časom – SZŠ z Prešova (Sládkovičova) – získal víťazný pohár, v ktorom boli zlatým písmom napísané hodnoty, ktoré by mal mať každý zdravotník: ĽUDSKOSŤ, ODBORNOSŤ,  ČESTNOSŤ,  EMPATIA, OBETAVOSŤ,  POCHOPENIE, SLUŠNOSŤ, PRECÍZNOSŤ, PRACOVITOSŤ, POZITÍVNOSŤ,  ZODPOVEDNOSŤ, OHĽADUPLNOSŤ, PRAVDOVRAVNOSŤ, MORÁLNOSŤ, TRPEZLIVOSŤ, ÚSTRETOVOSŤ,  PRIATEĽSKOSŤ, VIERA… A každý z nás, nech už pracujeme v akejkoľvek profesii, by mal v prvom rade BYŤ ČLOVEKOM! Ďakujeme všetkým zúčastneným! ZAŽILI SME NÁDHERNÝ DEŇ! Za redakciu časopisu Uzlík Mgr. Renáta Bočkayová

Show Buttons
Hide Buttons