Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci VÝCHOD
26 apríla, 2023
Uspeli sme v medzinárodnej súťaži v prvej pomoci.
10 mája, 2023

Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci STRED

25.4.2023 sa na pôde Strednej zdravotníckej školy v Žiline konalo regionálne kolo 15. ročníka súťaže v prvej pomoci, ktorej vyhlasovateľom je Asociácia stredných zdravotníckych škôl. Do súťaže bolo zapojených desať 3-členných družstiev žiakov zdravotníckych škôl zo žilinského a banskobystrického samosprávneho kraja. Organizačne aj materiálne pomohli zabezpečiť akciu zamestnanci Leteckej záchrannej služby, Slovenského Červeného kríža, Záchrannej zdravotnej služby aj hasiči.

Na 6 stanovištiach boli simulované rôzne situácie, kde súťažiaci museli poskytnúť adekvátnu laickú prvú pomoc.  Program súťaže bol obohatený o zážitkové učenie, ktoré zabezpečilo IPčko ukážkou psychologickej intervencie, FBI Žilinskej univerzity vyskúšaním si virtuálnej reality a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby osvojením si pravidiel asistovanej KPR. Partneri súťaže boli Asociácia stredných zdravotníckych škôl, občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline, Liones Club, MŠK Žilina a Auto Becchi. Bez nich by sa nám nepodarilo túto súťaž zrealizovať

Víťazom súťaže sa stalo družstvo zo Strednej zdravotníckej školy Lučenec, druhé miesto obsadili súťažiaci zo SZŠ Zvolen a tretie miesto domáce družstvo SZŠ Žilina spolu so SZŠ Rožňava. Organizátorom budúcoročného regionálneho kola bude SZŠ Lučenec. BLAHOŽELÁME.

Show Buttons
Hide Buttons