Učíme pre prax
17 októbra, 2022
Keď veci fungujú…
10 novembra, 2022

Jedinečná príležitosť…

V dňoch 09.10.2022 až 29.10.2022 sa desať žiakov a odborná vyučujúca našej Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili  krátkodobej vzdelávacej mobility v Dubline, zameranej na vykonávanie odbornej  praxe v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Počas trojtýždňového pobytu boli účastníci programu ubytovaní v írskych rodinách, čím si navyše zlepšovali svoj level anglického jazyka. Vo voľnom čase, cez víkendy i počas bežných pracovných dní naši žiaci spoznávali novú kultúru, spôsob života, dopravu, gastronómiu, navštívili rôzne pamiatky, ako napríklad Katedrálu sv. Patrika, Botanickú záhradu či Múzeum voskových figurín.

Vďaka realizovanému projektu Erasmus+ žiaci dostali cennú a jedinečnú možnosť porovnať si ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach na Slovensku a v Írsku, rozšíriť svoje poznatky o odbornej ošetrovateľskej starostlivosti či inovatívnych metódach používaných pri práci s klientmi v autentickom prostredí v zahraničí. Žiaci si vyskúšali rôzne pomôcky, technické vymoženosti a špeciálne priestory v jednotlivých zdravotníckych a v sociálnych zariadeniach. Nadobudnuté vedomosti môžu žiaci uplatniť a ďalej rozvíjať pri príprave na výkon svojho budúceho povolania a poslania – praktickej setry. V závere tejto výnimočnej pracovnej skúsenosti možno skonštatovať, že študenti boli nadšení a pozitívne motivovaní z ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach v Írsku. So svojimi skúsenosťami a poznatkami sa študenti ochotne podelili so spolužiakmi a žiakmi celej školy, čím sa všetci vzájomne obohatili a poučili.

Tešíme sa, že všetci zúčastnení si odniesli úžasné pozitívne zážitky a získali výnimočnú skúsenosť, z ktorej môžu ďalej čerpať v bežnom i pracovnom živote a stať sa odborne kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi.

Mgr. Ivana Fecenková

SZŠ mil. Samaritána, Svidník

Show Buttons
Hide Buttons