Jedinečná príležitosť…
7 novembra, 2022
Ružomberčania na Erasme+ v Prahe
23 novembra, 2022

Keď veci fungujú…

Je neuveriteľné, aké obrovské rozdiely môžete vidieť, keď prejdete pár kilometrov za hranicu. Je mi z toho smutno, ale ČR nám uniká do nedostižných diaľav. Toto je hlavný pocit z mojej účasti na odbornej konferencii zdravotníckych škôl ČR, ktorá sa uskutočnila 7. – 8. októbra 2022 v Brne. Konferenciu po rokoch opätovne po organizačných zmenách privítalo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – zariadenie, ktoré je na takéto podujatie stvorené (to je jedna z vecí, ktorá nám na Slovensku chýba).

Podujatie organizovala ako každý rok asociácia českých zdravotníckych škôl opäť so zaujímavým programom. Medzi najzaujímavejšie patrili tieto body –

Vize rozvoje zdravotnického školství v JMK Mgr. Jiří Nantl, LL.M. (náměstek hejtmana Jihomoravského kraje)

České školství v mapách a metodický portál „Kvalitní škola“ PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA; náměstek ÚŠI, Česká školní inspekce

Informační blok ministerstev – Mgr. Alice Strnadová (ředitelka odboru ošetřovatelství MZČR, Hlavní sestra);

Mgr. Marta Stará (vedoucí oddělení odborného vzdělávání MŠMT ČR)

Umíme odstranit zbytečnou administrativu zdravotníků. Bc. Jiří Pecina, MBA (zakladatel společnosti MEDDI hub a místopředseda Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb).

Z úst prednášajúcich opätovne zaznievala vďačnosť za prácu zdravotníckych škôl a ich riaditeľov, opätovne bolo poukázané na ich nezastupiteľnosť a ich význam pre české zdravotníctvo. Veľmi sa mi páčil pilotný program realizovaný na vybraných školách, ktorý umožňuje v treťom ročníku odboru Praktická sestra vykonať záverečnú skúšku a získať výučný list v odbore Ošetrovateľ (ekvivalent nášho sanitára). Ani v najmenšom ( na rozdiel od Slovenska) nikto nespomenul akúkoľvek možnosť redukcie VOŠ,  kompetencií absolventov či prechod do duálnej formy vzdelávania. Cez prestávku som využil možnosť porozprávať sa s vedúcou odboru ošetrovateľstva MZČR o hrozbách Infringementu zo strany EK. Pani Strnadová mi zdôraznila, že na požiadavky EK odpovedala v obecnej rovine s tým, že koncepcia vzdelávania zdravotných sestier v ČR je jasne daná a nebude sa na nej nič meniť. (…bez obáv z možných pokút …) Aké iné…

Vystúpil som aj ja so svojou prezentáciou – Připravované změny ve vzdělávání ošetřovatelských profesí na Slovensku; spolupráce s českými školami v rámci projektů – v ktorej som priblížil okrem iného aj výsledky ankety, ktorú sme zrealizovali u našich maturantov.

A ešte jeden výborný pocit – naši bratia spoza Moravy nás majú radi a radi s nami spolupracujú. Snáď sa raz začne aj u nás blýskať na lepšie časy.

Mgr. Miroslav Sekula prezident ASZŠSR

Show Buttons
Hide Buttons