Odborná konferencia spojená s krstom
26 septembra, 2022
Jedinečná príležitosť…
7 novembra, 2022

Učíme pre prax

V Prešove prebehol ďalší ročník celoslovenskej odbornej konferencie – s témou: Dopad pandémie COVID-19.
Problematika pandémie spôsobenej vírusom COVID-19 je stále natoľko aktuálna, že jej bol venovaný tento ročník odbornej konferencie Konferencia sa uskutočnila 7.10.2022 v areáli Prešovskej univerzity. Zišli sa na nej  riaditelia zdravotníckych škôl zo Slovenska, zástupcovia VÚC Prešovského samosprávneho kraja, pedagógovia Strednej zdravotníckej školy v Prešove a sestry z FNsP Prešov. Tento ročník bol obohatený aj o účasť hostí z Karlovarskej krajskej nemocnice. Organizátori  sa pokúsili o naozaj komplexný pohľad na problematiku COVID-19, čo možno vidieť v pohľade na spektrum pozvaných aj prednášajúcich. Náhľad na obdobie sprevádzané najťažšími vlnami pandémie COVID-19 a v tej dobe prebiehajúcu dištančnú profesijnú prípravu budúcich zdravotníkov bol  poskytnutý z pohľadu riaditeľky Odboru zdravotníckeho školstva Ministerstva zdravotníctva SR. Medicínske aspekty nazerania na dramatické obdobie prvých vĺn COVID-19 priniesli pohľady geriatra a patológa z FNsP Prešov, no tiež aj vedúceho transplantačného centra z UNLP Košice. Pohľad zahraničného hosťa a zároveň medicínskeho koordinátora intenzívnej starostlivosti z Karlovarskej krajskej nemocnice prispel ku komplexnosti nazerania na toto dramatické obdobie z pohľadu skúseností českého zdravotníctva. Vnímanie a zvládanie situácií spojených s pandémiou v kontexte toho,  ako ich vnímali v slovenských nemocniciach priniesli  z oblasti intenzívnej starostlivosti zástupcovia ošetrovateľstva z FNsP   Prešov a z UNLP  Košice. Nechýbal pohľad na problematiku COVID-19 z pohľadu záchranára, fyzioterapeuta, nemocničného epidemiológa, ale aj dopady pandémie na psychické zdravie z náhľadu psychológa. Na konferencii bol prezentovaný aj pohľad pedagógov zdravotníckej školy na online vzdelávanie budúcich zdravotníkov. Bol predstavený v kontexte toho, ako pandémia vplývala na pedagógov pripravujúcich budúcich zdravotníkov, ale aj na samotných žiakov, ktorí sa na zdravotnícke povolanie pripravujú spolu s prezentovaním možných vízií skvalitnenia online vzdelávania. Predstavený bol tiež   potenciál hybridného vzdelávania v aspekte budúcnosti.

Veľmi zaujímavým  a emočne silným doplnením konferencie bolo svedectvo pacienta, ktorý svoj boj  s ťažkým priebehom ochorenia na umelej pľúcnej ventilácii vo FNsP Prešov vyhral a teraz  prišiel povedať svoje „ďakujem za záchranu“. Týmto  poďakovaním   mohla byť odovzdaná nádherná spätná väzba  priamo tým, ktorí sa v prešovskej fakultnej nemocnici o neho obetavo starali.

Ďakujeme garantovi a hlavnému organizátorovi,    riaditeľke Strednej zdravotníckej školy v Prešove, PhDr. Eve Novotnej, PhD. Pokračujúca tradícia týchto konferencií tak mohla  byť nielen vzájomným zdieľaním zdravotníkov a pedagógov, ale aj určitým ľudským povzbudením pre všetkých  dvesto účastníkov. V ten deň tvorili v priestoroch auly Prešovskej univerzity jednu veľkú profesijnú rodinu. Spoločným zdieľaním sa utvrdili v tom, že na boj s pandémiou sa vzájomne potrebujú.  Viacerí  z účastníkov konferencie bojovali s pandémiou COVID-19 v prvej línii. Vypočuli  si  vyššie uvedené ďakovné svedectvo vyliečeného pacienta, o ktorého sa starali, ak bol na umelej pľúcnej ventilácii Bolo to pre nich nádherným a milým prekvapením.

Význam takýchto spoločných stretnutí a zdieľaní zdravotníkov, pedagógov, ale aj všetkých, pre ktorých je účasť na týchto konferenciách prínosom, môžeme vidieť zvlášť v tejto dobe, kedy sme sa naučili v dôsledku pandémie viac si vážiť osobné stretnutia aj vzájomne obohacujúce diskusie  a výmeny skúseností. Patria tu   aj  vzácne vzájomné povzbudenia, ktoré sú tak  veľmi potrebné v pomáhajúcich profesiách. Všetci účastníci takýchto konferencií sa po  vzájomnom povzbudení a následnom návrate k lôžkam pacientov ako jedna profesijná rodina môžu snažiť naplniť svoje odhodlanie pomáhať a zasiahnuť tam, kde je ľudský život ohrozený.

Poďakovania zdravotníkom, ktorí bojovali a stále bojujú o záchranu pacientov boli viackrát odovzdané a zdieľané aj na tejto konferencii. V mene Strednej zdravotníckej školy v Prešove posielame aj touto formou naše poďakovanie všetkým, ktorí sa o pacientov s COVID-19 obetavo starali.  

Veríme, že tí, ktorí prišli, si odniesli novú dávku svojho pokračujúceho odhodlania zmierňovať dopady tejto pandémie. Všetkým našim obetavým kolegom-zdravotníkom ešte raz ďakujeme!

PhDr. Dana Stachurová, PhD.

Foto. PhDr. Radoslav Grega, Juraj Baloga

Show Buttons
Hide Buttons