Štátna tajomníčka otvorila školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici
8 septembra, 2022
Učíme pre prax
17 októbra, 2022

Odborná konferencia spojená s krstom

V utorok 20. septembra 2022 sa pod hradom Matúša Čáka na pôde SZŠ C. Šimurkovej konala odborná konferencia pre študijný odbor zubný asistent, nad ktorou prevzala záštitu riaditeľka odboru zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií MZ SR prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. Konferenciu slávnostne otvorili riaditeľka SZŠ C. Šimurkovej PhDr. Eva Červeňanová, PhD. a za MZ SR PhDr. Dana Zvalová, PhD.

Potom nasledoval blok nabitý odbornými prednáškami. Pozvaní hostia, ako aj samotní študenti odboru zubný asistent si vypočuli prednášku od MDDr. Martina Maneka  na tému Mechanické čistenie ako základ prevencie u pacienta, na ktorú nadviazala pani Mgr. Marta Brachová s témou Použitie sonickej kefky u detského pacienta v praxi. Mgr. Marta Križanová, odborný garant MZ SR pre dentálnu hygienu a zároveň vyučujúca na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne, prítomných zasvätila do prevencie periimplantitíd v praxi dentálnej hygieničky. Júlia Hanesová vo svojej prednáške poukázala na to, že zubná pasta nie je len kozmetický doplnok a Bc. Tünde Antoničová sa vo svojom príspevku zamerala na problematiku pripravenosti budúcich zubných asistentov na prácu počas pandémie Covid-19.

Počas prestávok medzi jednotlivými blokmi prednášok prebiehali workshopy firiem Curaprox, Philips a Colgate-Palmolive Slovensko, počas ktorých si prítomní mohli vyskúšať pomôcky ústnej hygieny.

Konferencia vyvrcholila krstom odbornej publikácie Základy asistencie v zubnej ambulancii – pracovný zošit zubného asistenta, ktorej autorkou je vyučujúca SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne PhDr. Bc. Stanislava Laschová, MBA. Krstnými rodičmi sa stali MUDr. Marta Murgašová a MUDr. Pavol Macko. Veríme, že učebnica Základy asistencie v zubnej ambulancii – pracovný zošit zubného asistenta splní cieľ, pre ktorý vznikla. Uľahčí štúdium žiakom nielen odboru zubný asistent a bude efektívnou učebnou pomôckou pri príprave na ich budúce povolanie. My prezradíme, že naši ZUA-ci sú už teraz s pracovným zošitom maximálne spokojní. 

I napriek studenému  a upršanému počasiu počas konferencie vládla príjemná atmosféra. Všetkým zúčastnených ďakujeme za účasť.

Show Buttons
Hide Buttons