Kukučínka v Barcelone
22 augusta, 2022
Štátna tajomníčka otvorila školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici
8 septembra, 2022

Skalica v M. Lázňach a v Prahe

sdr

Erasmus + v Strednej zdravotníckej škole v Skalici

V súčasnosti registrujeme v spoločnosti akútnu potrebu prípravy kvalitných zdravotníckych pracovníkov. Vzdelávanie v stredných zdravotníckych školách v Slovenskej republike je veľmi úzko prepojené s praxou. Praktické vyučovanie si nie je možné predstaviť bez jeho realizácie v reálnych podmienkach. Inak tomu nie je ani v Strednej zdravotníckej škole v Skalici, kde sú výučbovými pracoviskami najmä Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.,  Prírodné liečebné kúpele v Smrdákoch a  Zariadenie pre seniorov v Skalici.

Už tradičnou súčasťou praktického vyučovania sa stal aj program Erasmus +, kde majú žiaci a učitelia školy možnosť získať odborné vedomosti a zručnosti v zahraničí. Tak tomu bolo aj v školskom roku 2021/22, kedy sa traja žiaci a jedna učiteľka z odboru masér zúčastnili dvojtýždňovej odbornej stáže Kúpeľoch v Mariánskych Lázňach. Išlo o aktivity: A1 krátkodobá mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave a A5  Odborná príprava zamestnancov v  zahraničí projektu s názvom Odborná stáž za hranicami Slovenska pre žiakov a učiteľov SZŠ Skalica. Tento projekt sa začal realizovať už v školskom roku 2019/2020 mobilitou dvoch žiakov a učiteľky z odboru masér v Rehabilitačnej klinike Malvazinky v Prahe.

Veríme, že získané skúsenosti, vedomosti a zručnosti učiteľov i žiakov obohatili a prispievajú k zvýšeniu kvality vyučovania v škole.

Mgr. Ľudmila Bábiková

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

sdr
Show Buttons
Hide Buttons