Žiaci z devätnástich zdravotiek súťažili v Prešove
20 júna, 2022
Skalica v M. Lázňach a v Prahe
22 augusta, 2022

Kukučínka v Barcelone

V termíne od 21.5. do 11.6.2022 sa dvadsať žiakov študijného odboru masér a praktická sestra pod vedením učiteliek odborných predmetov Mgr. Simony Popaďákovej a Mgr. Kataríny Žitňanskej zúčastnilo mobilty ERASMUS+ v Barcelone. Hlavným cieľom tohto pobytu bolo, aby žiaci získali odborné zručnosti v Barcelone a zároveň zlepšili svoju komunikáciu v anglickom jazyku. Odborná prax bola realizovaná celkovo na šiestich pracoviskách.

Žiaci študijného odboru praktická sestra vykonávali prax v piatich zariadeniach sociálnych služieb a to: Fundació Catalana per a la Parálisi Cerebral, Residéncia Vigatans Fundació Apip Acam, Llar Benedetti Fundació Llars de l´Amistat Cheshire, Sant Gervasi Residéncial, Bonavita Residéncia Assistida i Centre de Dia. Tu žiaci pod vedením mentorov z konkrétnych pracovísk poskytovali asistenciu a ošetrovateľskú starostlivosť klientom dlhodobo chorým; gerontom a ľuďom s neurodegeneratívnymi ochoreniami-najčastejšie s diagnózou Alzheimerova demencia, Parkinsonova choroba,  aj inými neurologickými chorobami ako skleróza multiplex, detská mozgová obrna; ťažké následky po úrazoch.

Pracoviskom žiakov študijného odboru masér bola A.R.E.A. Associació per a la Recerca Educativa en les Ars Escéniques. Hlavnou myšlienkou bolo spojenie dvoch profesií- masérov a tanečníkov, z ktorého vznikne vzájomný prospech. Mimo vyučovacích hodín aplikovali maséri tanečníkom regeneračné procedúry a tým získavali profesionálne zručnosti s profesionálnymi športovcami. Našim žiaci mali umožnené bezplatne navštevovať hodiny tanca a vystúpenia tanečnej školy.

Študijný pobyt v Barcelone bol pre všetkých zúčastnených jedinečnou skúsenosťou a príležitosťou, ktorá v žiakoch i učiteľoch zanechala veľa zážitkov pracovných, ale aj voľnočasových. V praxi sa žiaci naučili ovládať a používať moderné prístrojové vybavenie na uľahčenie manipulácie s klientom, oboznámili sa s odlišnými postupmi niektorých ošetrovateľských výkonov, spoznali alternatívne liečebné postupy ako animalterapiu, arteterapiu a ergoterapiu. Veríme, že tieto obohacujúce zážitky, skúsenosti a nápady prostredníctvom našich žiakov vniesť nový vietor do zdravotníckych zariadení na Slovensku.

Show Buttons
Hide Buttons