„Zimomriavky mi behali po celom tele“ (finále celoštátnej súťaže v prvej pomoci)
6 júna, 2019
Žiaci SZŠ Zvolen na odbornej klinickej praxi v zahraničí
21 augusta, 2019

„ASISTENT V AKCII“

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA V PREŠOVE ORGANIZOVALA 12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL
„ASISTENT V AKCII“
Dňa 7.6.2019 sa v krásnom lesnom prostredí Cemjaty neďaleko Prešova stretli žiaci z 15 slovenských zdravotníckych škôl, aby pod dohľadom profesionálnych záchranárov a svojich pedagógov predviedli to, ako vedia reagovať v núdzových situáciách, kedy sa očakáva poskytnutie prvej pomoci ranenému. Už samotný názov súťaže „Asistent v akcii“ napovedal tomu, že pôjde naozaj o akciu, kedy bude potrebné predviesť svoju pripravenosť poskytnúť prvú pomoc raneným priamo v lese. Všetci budúci zdravotníci museli okrem ošetrenia ranených tiež zvládnuť správne lokalizovať miesto, kde sú ranení a privolať záchrannú službu, taktiež predviesť schopnosť nájsť ďalších ranených, ktorí sú v rôznych častiach lesa a toto všetko v závere potvrdiť správne vyplneným testom z prvej pomoci, ale aj fyzickým testom kondičnej zdatnosti, napr. počas šplhania sa po lane. Na tomto mieste sa vzájomne stretli domáca SZŠ Prešov spolu so SZŠ sv. Bazila v Prešove, SZŠ Dolný Kubín, SZŠ Považská Bystrica, SZŠ Kukučínova v Košiciach, SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, SZŠ Lučenec, SZŠ Čadca, SZŠ Poprad, SZŠ Banská Bystrica, SZŠ Humenné, SZŠ Levoča, SZŠ Rožňava, SZŠ Michalovce a SZŠ Žilina. Hodnotenie žiackych záchranárskych výkonov prebiehalo pod odborným dohľadom profesionálnych záchranárov z Košickej záchrannej služby, ktorí boli priamo členmi hodnotiacich tímov. Okrem samotnej súťaže boli všetkým k dispozícii záchranári z Košickej záchrannej služby aj na nesúťažnom stanovišti. Žiaci sa tak oboznámili s vybavením vozidla záchrannej zdravotnej služby, ktoré bolo ten deň „výučbovým vozidlom“, kde boli k dispozícii ďalší dvaja profesionálni záchranári. Tí, ktorí inklinujú k horskej záchrannej službe, sa mohli oboznámiť s prácou tejto záchrannej zložky prostredníctvom prítomnosti dobrovoľného záchranára Horskej služby Bachureň Buče v sprievode akreditovaných záchranárskych psov. Súťaž pomohli zabezpečiť tiež vojaci rpv 1018 z 2. mechanizovanej brigády v Prešove a viacerí nižšie uvedení sponzori, za čo im patrí naše poďakovanie. Najlepšie výkony predviedli žiaci SZŠ Považská Bystrica, ktorí sa umiestnili na prvom mieste. Druhé miesto získala domáca SZŠ Prešov a tretie miesto SZŠ Dolný Kubín. Po ukončení súťaže bola možnosť konzultovať svoje záchranárske výkony s profesionálnymi záchranármi. Všetci žiaci z rôznych zdravotníckych škôl, ktorí na súťaž „Asistent v akcii“ prišli z rôznych častí Slovenska, si po novej skúsenosti môžu povedať, že aj tento deň ich po celoročnej výučbe prvej pomoci ešte viac pripravil k odhodlaniu pomôcť, ak sa v reálnej núdzovej situácii v budúcnosti naozaj ocitnú. Ďakujeme všetkým organizátorom súťaže, vedeniu SZŠ Prešov a PhDr. Monike Goreckej, ktorí aj tento rok prispeli k tomu, aby mladí ľudia, ktorí sa v ten deň na Cemjate stretli, boli ešte viac pripravení zachraňovať ľudské životy.

ASISTENT V AKCII 2019
1. miesto SZŠ Považská Bystrica
2. miesto   SZŠ Sládkovičova, Prešov
3. miesto SZŠ Dolný Kubín
4. miesto SZŠ Čadca
5. miesto SZŠ Lučenec
6. miesto SZŠ sv. Alžbety, Košice
7. miesto SZŠ Žilina
8. miesto SZŠ Poprad
9. miesto SZŠ Kukučínova, Košice
10. miesto SZŠ Humenné
11. miesto SZŠ Banská Bystrica
12. miesto SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov
13. miesto SZŠ Š. Kluberta, Levoča
14. miesto SZŠ Michalovce
15. miesto SZŠ Rožňava
Show Buttons
Hide Buttons