SZŠ Trnava na návšteve partnerskej školy v Španielsku
4 marca, 2020
Lučenčania nadviazali ďalšiu cezhraničnú spoluprácu
4 marca, 2020

SZŠ Skalica: Projekt skončil, cezhraničná spolupráca pretrváva

            Pre modernú výučbu je nevyhnutné prepojenie teórie s praxou, spojenie školy so životom. Každá škola pracuje na rozširovaní obzoru svojich žiakov i učiteľov, v prípade SZŠ predovšetkým v odbornej oblasti. Vzdelávanie sa v odbore bolo cieľom šiestich výmenných pobytov pre 24 účastníkov mobility v rámci programu Erasmus+ v Strednej zdravotníckej škole v Skalici.

            Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu a efektivitu vzdelávania a odbornej prípravy žiakov v zahraničí a podporiť v rozvoji nadaných žiakov a žiakov zo znevýhodneného a málo podnetného rodinného prostredia. Posledný výmenný pobyt žiakov sa konal v septembri 2019. Medzinárodné vzdelávacie aktivity mali prispieť k informovanosti učiteľov, zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, prispieť k pochopeniu odlišností sociokultúrnych skupín a k bližšiemu spoznaniu regiónu partnera z uherskohradišťskej strednej školy.

            Mesiacom október a absolvovaním v poradí druhej výmeny učiteľov zdravotníckych odborných predmetov skončil projekt Zůstat naživu, ktorý významne prispel k budovaniu cezhraničnej spolupráce medzi dvomi školami, k transferu skúseností a v prípade žiakov k získaniu európskeho nástroja – Europass mobilita.

Zuzana Macková

Show Buttons
Hide Buttons