Týždeň európskych zručností na „Zdravotke“ v Trnave
17 mája, 2022
Európske trendy v zdravotníckych profesiách II
15 júna, 2022

Budúci zdravotnícky personál vzdelávame už 30 rokov

Pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku sa 8. júna 2022 naši žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy zúčastnili ďakovnej púte vo Vysokej nad Uhom, rodisku blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučeníčky čistoty. Pozvanie prijali aj bývalý riaditeľ Ing. Tomáš Magdziak a zástupca zriaďovateľa našej školy, riaditeľ školského úradu Košickej arcidiecézy Mgr. Miroslav Jacko.

Slávnostnú omšu celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč v spolupráci s miestnym správcom farnosti, otcom Pavlom Hudákom a duchovným otcom našej školy Petrom Marčákom, po ktorej vyjadrili vďaku prítomným riaditeľom, vyučujúcim a žiakom za predchádzajúce roky práce a štúdia a povzbudivými slovami zaželali škole veľa ďalších úspechov do budúcnosti.

Po svätej omši si otec Hudák pripravil pútavú prednášku o živote a smrti blahoslavenej Anky Kolesárovej, porozprával prítomným o procese blahorečenia a zázrakoch telesného i duševného uzdravenia. Po prednáške sme sa všetci presunuli na miestny cintorín na miesto posledného odpočinku mučeníčky Anky. Púť bola ukončená slávnostným obedom a posedením, všetci zúčastnení odchádzali naplnení pokojom, nezabudnuteľnými zážitkami, novými informáciami a duchovne obohatení.

V závere by sme sa chceli poďakovať v prvom rade Bohu, nášmu zriaďovateľovi, mestu Svidník a NsP Svidník (vrátane vedenia nemocnice, všetkých lekárov a zdravotníckeho personálu), bývalým riaditeľom školy a súčasnej pani riaditeľke, pedagickým i nepedagogickým zamestnancom a v neposlednom rade všetkým absolventom i žiakom za to, že môžeme vzdelávať, vychovávať i duchovne formovať zdravotníckych pracovníkov a pripravovať ich na budúcu prácu, ktorá je zároveň aj poslaním, už 30 rokov.

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás.

Mgr. Ivana Fecenková

SZŠ milosrdného Samaritána, Svidník

Show Buttons
Hide Buttons