Odborná stáž učiteliek SZŠ Zvolen v Španielsku
26 apríla, 2022
Má recept na zdravie! Má 98 a plno energie!
16 mája, 2022

CLIL v Manchestri …OSE v Prahe a pôjdeme ďalej

Lučenecká zdravotka má dlhoročné skúsenosti so zahraničnými stážami cez projekt Erasmus plus. Pre školu je dôležité, aby mala kvalitných a skúsených pedagógov, ktorí dokážu pripraviť žiakov na život v EÚ. Štyria pedagogickí zamestnanci sa nedávno vrátili z týždňovej zahraničnej stáže, ktorú absolvovali v Manchestri v Anglicku v Communicate school. Umožnil im to medzinárodný program Erasmus plus. Stáž bola zameraná na integráciu CLIL do vzdelávania. Metóda CLIL predstavuje spôsob výučby, ktorý žiakom umožňuje rýchlejšie nadobudnutie komunikačných kompetencií z cudzieho jazyka spolu so získavaním poznatkov z odborného predmetu, ktorý sa vyučuje pomocou cudzieho jazyka. Na SZŠ je táto metóda využívaná najmä v odbornej terminológii a komunikácii na vyučovacom predmete CLIL. Dvaja učitelia anglického jazyka sa zúčastnili štruktúrovaného kurzu CLIL, kde získavali nové teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti aplikovania inovatívnych metód do výchovno- vzdelávacieho procesu. Osvojili si možnosť rôznych prístupov v procese učenia, ktoré budú využívať vo svojom vzdelávacom procese, a preto ich hodiny budú atraktívnejšie pre žiakov. Aj dve odborné učiteľky absolvovali anglický jazykový kurz zameraný na rozvoj komunikačných schopností. Medzinárodné prostredie a kurzy dali pedagógom príležitosť osviežiť si a zlepšiť znalosti angličtiny v anglicky hovoriacom prostredí. Zároveň si podporili svoj osobný a profesijný rast, spoznali nové kultúry, tradície cieľovej krajiny a vrátili sa s novými nápadmi s cieľom motivovať a inšpirovať svojich žiakov.

Ďalšie kroky našich dvoch odborných učiteliek spolu s desiatimi žiakmi zo štvrtého ročníka ,,maturantmi´´ viedli do stovežatej Prahy, do najväčšej Fakultnej nemocnice Motol v strednej Európe. Vybrali sa tam za novými zážitkami, skúsenosťami a poznávaním na dva týždne pred Veľkonočnými prázdninami. Zahraničná odborná stáž bola zameraná na realizáciu odborných ošetrovateľských výkonov a na nasávanie nových poznatkov a skúseností. Po odbornej praxi žiaci spoznávali českú kultúru, históriu a gastronómiu. Nadviazali nové priateľstvá so spolužiakmi z inej krajiny, získali nové jazykové zručnosti nie len v českom jazyku. Praha je multikultúrnou metropolou, a preto trávili svoj voľný čas po vzdelávaní čo najaktívnejšie. Stredná zdravotnícka škola Lučenec sa snaží prostredníctvom úspešných projektov Erasmus plus obohatiť štúdium žiakov o praktické skúsenosti mimo školy v zahraničí. A práve vďaka tejto snahe majú naši žiaci naďalej možnosť absolvovať zahraničnú stáž v nasledujúcom období v Portugalsku, v Českých Budějoviciach, v Hradci Králové a v Karlových Varoch.

Show Buttons
Hide Buttons