S Erasmom+ z PB do CZ a DE
22 októbra, 2021
SZŠ v Prešove organizovala odborný seminár o obezite
22 októbra, 2021

V čase dištančného vznikla Knižka rozprávok o prvej pomoci.

Učiteľka Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici Ivana Pavlacová získala podporu  grantu „Záleží nám na tvojom rozvoji“  neinvestičného fondu Teacher Development Program Slovakia, n.f. a pracovala na projekte s názvom „Prvá pomoc pre všetkých“.

Kvôli pandemickým opatreniam trval projekt viac ako 12 mesiacov.

Priniesol však množstvo rozvoja, tvorivosti, spolupráce,  spoznávania….

Vďaka projektu vznikla unikátna knižka rozprávok o prvej pomoci pre materské školy spolu s nahrávkou rozprávok na CD, ktorú študenti spolu s vyučujúcou distribuovali s maskotom Mackom Lackom do materských škôl v regióne. Knižku vymysleli, napísali, ilustrovali žiaci Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici a bude detičkám v MŠ sprístupňovať zásady prvej pomoci im primeranou formou. Knižku slávnostne uviedol do života predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Žiakom projekt umožnil účasť na workshopoch , na ktorých sa pripravovali na rovesnícke vzdelávanie /pre MŠ a ZŠ/ a následne realizáciu školení pre žiakov základných škôl, zabezpečenie a realizácia súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre základné školy.

Pani učiteľke projekt umožnil absolvovanie kurzu inštruktora prvej pomoci, absolvovanie školení – podpora motivácie u žiakov, skupinová dynamika v triede, komunikačné stratégie, konštruktívne riešenie konfliktov, koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga.

A škole zakúpenie odborných pomôcok a literatúry / model dieťaťa na kardiopulmonálnu resuscitáciu, sadu modelov rán, lekárničky, nosidlá, obväzový materiál, odbornej literatúry atď…./

Show Buttons
Hide Buttons