2x DofE z Trnavy
14 apríla, 2023
Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci ZÁPAD
25 apríla, 2023

Zdravotnícke školy držia spolu

potvrdil snem ASZŠ SR 13. a 14.-teho apríla v Osrblí. Delegáti z 29-tich škôl sa venovali národnej stratégii ľudských zdrojov v zdravotníctve, novele vyhlášky o kompetenciách praktických sestier a elektronizácii vzdelávania. V úvode prvého dňa rokujúcich pozdravila príhovorom Iveta Šluchová – prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, po nej vystúpila riaditeľka odboru školstva BBSK Mgr. Jana Slačková a riadieľka odboru vzdelávania MZSR prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. Pripomienky k ňou predstavenej stratégii predniesol Ing. Martin Caudt – riaditeľ odboru zdravotníctva BBSK a Mgr. Miroslav Sekula – prezident ASZŠSR. Ten jej vyčítal prílišnú všeobecnosť a chýbanie vyhodnotiteľných koncepčných cieľov. Zaujímavý pohľad na domáce problémy sa naskytol pri porovnaní so situáciu v Českej republike, ktorú prítomným priblížil predseda Českej asociácie zdravotníckych škôl PhDr. Karel Štix. Veľmi kritický komentár k novele vyhlášky o kompetenciách praktických sestier predniesol Prezident ASZŠSR v druhej časti rokovania a pridali sa k nemu aj mnohí ďalší. Delegáti túto novelu rozhodne odmietli a dohodli sa na jej pripomienkovaní v legislatívnom procese s nádejou, že buď budú zapracované ich pripomienky, alebo nebude prijatá vôbec. Zvyšok rokovania bol venovaný e-learningu, využívaniu elektronickej agendy cez EduPage a elektronickému testovaniu. Jednotlivé prednášky mali vysokú úroveň so silnou motiváciou pre pozitívny posun v efektivite vzdelávacieho procesu. Veľmi inšpiratívny bol príspevok z Považskej Bystrice, tiež z Lučenca, Popradu, či Dunajskej Stredy. Najkomplexnejšia bola prednáška koordinátorky pre e-learning z ASC p. Mgr. Milady Gurovej, ktorá sa zrealizovala online cez ZOOM. K vzájomnej výmene skúseností prispela aj neformálna časť snemu.

PROGRAM

Show Buttons
Hide Buttons