Vyhláška má určiť, čo môžu robiť praktické sestry. Nie je však jasné, čo má byť súčasťou ich maturitnej skúšky
6 apríla, 2023
Zdravotnícke školy držia spolu
15 apríla, 2023

2x DofE z Trnavy

Dvojtýždňové (19. 03. 2023 – 31. 03. 2023) hosťovanie pedagógov a žiakov zo Španielska, z našej dlhoročnej partnerskej projektovej školy, je úspešne za nami. Program bol náročný, ale pútavý a zaujímavý pre všetkých. Odborná prax vo FN Trnava na vybraných pracoviskách, exkurzie v zaujímavých zdravotníckych zariadeniach, množstvo aktivít zrealizovaných spolu so žiakmi našej školy, to všetko vyplnilo pestré dva týždne. Našich španielskych partnerov privítala riaditeľka SZŠ a žiaci III. B, ktorí v spolupráci s triednou učiteľkou a vyučujúcou anglického jazyka predstavili našu školu a mesto Trnava. V nasledujúcich dňoch prebiehala odborná spolupráca žiakov oboch krajín na vyučovacích hodinách ošetrovateľstva v triedach I. B a II. A študijného odboru praktická sestra. Zaujímavá bola hodina prvej pomoci v triede II. B, kde boli realizované ukážky a nácvik KPR žiakmi aj zo Španielska. Žiaci IV. E, naši zruční maséri, poskytli našim hosťom možnosť využiť príjemné a uvoľňujúce masáže, ktoré doplnili žiaci III. C starostlivosťou o ruky. Bariéry neboli žiadne, komunikácia v anglickom jazyku sa darila, ba dokonca niektorí naši žiaci aj kolegovia ukázali, že sa dorozumejú aj v španielskom jazyku. DofE deň č. 2 bol úžasnou skúsenosťou aj pre našich Dofákov a hosťov zo Španielska, pretože neformálne vzdelávanie je na škole podporované aj programom DofE. Práve pred rokom v školskom roku 2021/2022 mala možnosť skupina našich 8 žiakov (maturantov) navštíviť na dva týždne partnerskú školu v Španielsku. Dúfame, že vzájomná spolupráca medzi oboma školami v rámci programu Erasmus+ bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti.

DofE deň č. 2 na Zdravotke, ktorý  sa uskutočnil 29. 03. 2023,  bol výnimočný a zároveň inšpiratívny pre všetkých. Miestne centrum DofE na našej škole má aktívnych viac ako 30 dofákov – žiakov z rôznych tried, rôznych študijných odborov. Úlohu odprezentovať ciele, ktoré plnia naši dofáci,  zvládli všetci na výbornú. Ukázali, že vedia zmysluplne využiť svoj voľný čas a popri štúdiu sa venujú športu, dobrovoľníctvu, rozvíjajú svoje zručnosti v rôznych oblastiach:

  • varenie,
  • pečenie,
  • maľovanie,
  • háčkovanie/ručné práce,
  • fotografovanie
  • hra na hudobný nástroj …

A už teraz sa začínajú dofáci pripravovať na dobrodružnú expedíciu. Toto všetko a ešte viac zvládajú pod dohľadom svojich mentorov, vedúcich – pedagógov Zdravotky.- DofE program je dobrovoľný, je zameraný na neformálne vzdelávanie, ktoré ruka v ruke s formálnym vzdelávaním formujú osobnosť flexibilného, proaktívneho, kreatívneho, ľudského, empatického, žiaka našej Zdravotky. Pozvanie na DofE deň prijal aj mentor našej školy pre získanie Diamantovej ceny v tomto školskom  roku 2022/2023. Do nej je aktívne zapojená riaditeľka našej školy a koordinátorka nášho miestneho centra DofE. K aktivitám nášho DofE dňa sa pripojili aj žiaci a pedagógovia z partnerskej projektovej školy (ALE) zo Španielska.

PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. koordinátor pre projektovú činnosť

Show Buttons
Hide Buttons