Učitelia SZŠ Zvolen na jobshadowingu v zahraničí
15 apríla, 2020
Preboha nie!
19 apríla, 2020

Hodnotiť prax a cviká?

Na základe telefonického rozhovoru s Prof. Jankechovou Vám odporúčame v súvislosti s usmernením MŠ  – Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  podľa ktorého do pondelka máme rodičom a žiakom oznámiť ktoré predmety nebudú klasifikované hodnotiť známkou všetky profilové odborné predmety vo všetkých odboroch na základe výsledkov pred prerušením vyučovania (aj prvého polroka) a online vyučovania.  Podľa nášho presvedčenia by nebolo šťastným riešením sa držať pokynov z tohto usmernenia pre cvičenia a praktické vyučovanie – nakoľko by nebolo vhodné, aby na vysvedčení z profilového predmetu figurovalo – absolvoval(a). Sme si vedomí, že mnohé z tém nebolo možné online vyučovaním prebrať . Je na kreativite škôl a učiteľov v maximálnej miere využiť obmedzené možnosti v súčasnej situácii tak, aby sa čo najmenej tém prenášalo do vyššieho ročníka. Snažme sa byť efektívni a racionálnym spôsobom realizovať výber základného učiva a metód jeho sprostredkovania. Vzhľadom na to, že tretiaci už nepôjdu (zrejme) na júnovú prax – mali by mať v júni septembrový (štvrtácky) rozvrh – aby v novom školskom roku, bez veľkého sklzu, mohli ísť na „súvislú septembrovú/októbrovú prax“. Tretiakom tá prax bude veľmi chýbať a takto, by sa to mohlo, ako-tak dobehnúť s minimálnymi stratami.

Odporúčame tiež v maximálnej miere využívať kontaktné vyučovanie (videokonferenčné) v upravenom rozvrhu s maximálne 5 hodinami denne s rovnomerným rozdelením úväzkov pre učiteľov s rešpektovaním psychohygieny a náročnosti prípravy online vyučovania (max 12-13 hod týždenne). Je dôležité využiť odborných učiteľov, ktorých úväzok tvorí hlavne praktické vyučovanie na prípravu maturantov/ tretiakov … zabezpečovanie hodín predmetov vyučovaných externistami, koordináciou sprostredkovania vyučovania pre žiakov s obmedzeniami v online vyučovaní a podobne.

Nečakajte presnú inštrukciu ku každému problému – poznáme ciele a svoje kompetencie, hľadajme cesty.

Show Buttons
Hide Buttons