Zdravotníkov niet – nových nechceme?
1 apríla, 2020
Dobrovoľníci zo SZŠ v Liptovskom Mikuláši pomáhajú v boji s koronavírusom
13 apríla, 2020

Testujme!

Odporučenie ministra školstva, nepoužívať testy, je podľa môjho názoru nešťastné – zvlášť pre odborné školy. Ako riaditeľ zdravotníckej školy hovorím a možno to vyznie neľúbivo, ale prvoradí pre mňa nie sú žiaci, ani učitelia, ale pacienti. Pripravujeme budúcich zdravotníkov a splnenie výsledných kritérií, štandardov ŠVP je predpokladom zvládnutia budúceho povolania. Ide o zdravie a to si v súčasnej situácii uvedomujeme všetci viac ako inokedy. Podpísať sa pod vysvedčenie, znamená potvrdiť spôsobilosť. Urobiť to bez overenia si úrovne vedomostí, schopností, zručností … je nezodpovedné. Viem že pán minister len odporúča a nezakazuje, úlohu učiteľa, ktorý chce testovať však tým výrazne sťažil. Naši učitelia vedia (zdokonaľujú sa v ich príprave) online testy používať a aj ich používajú, dokonca majú na ne aj pozitívne ohlasy od žiakov. Vnímajú ich ako dôležitú motivačnú zložku, pomocou ktorej sa žiak aj učí a overuje si svoje vedomosti. Projekty a domáce úlohy na to nestačia a sú časovo náročnejšie pre učiteľov, ktorí sú online vyučovaním preťažení. Od pondelka máme skrátený rozvrh tak, aby žiaci mali v priemere 4 hodiny denne a učitelia 12 hodín týždenne. Vyučujeme interaktívne cez ZOOM a darí sa nám. Pristupujeme k vzdelávaniu zodpovedne a chceme to isté od žiakov. Tak nám to prosím nesťažujte. PS: Zabezpečiť internet pre žiaka dnes nieje až taký problém – kto chce riešenie nájde (v jednom prípade sme to zabezpečovali cez starostku obce a individualizovaný plán)

Tento článok som poslal aj na portál – UČÍME NA DIAĽKU a prišla mi odpoveď –

Pekne pozdravujem,

je úplne na mieste, ak v rámci slobody, ktorú nám súčasný školský systém prináša viete vy spolu s učiteľmi, rodičmi a študentami nastavovať si svoje vlastné kritéria a potreby. Usmernenie je celoplošné a za každých okolností má svoje medze.

Vaše obavy a zodpovednosť sú na mieste, postupujte tak, aby ste viedli i naďalej školu k zodovednosti. Usmernenie k testom je hlavne zamerané na to, aby sa nepretekali učitelia v testovaní. Ale chápem, že sú tu isté odborné veci, ktoré študenti musia zvládnuť. Postupujete teda tak aby po vyhodnotení pre a proti ste urobili spoločne kroky, ktoré budú v prospech študentov a učiteľov. 

—–

Oddelenie koordinácie webového portálu Učíme na diaľku

https://www.ucimenadialku.sk/

info@ucimenadialku.sk

www.statpedu.sk 

www.minedu.sk 

Niekto verí, že len veľká moc môže zabrániť zlu. Ale ja som objavil niečo iné. Sú to malé každodenné činy obyčajných ľudí, čo držia temnotu v šachu. Prosté skutky dobroty a lásky.“ 

(Gandalf, J.R. Tolkien, 1937)

Show Buttons
Hide Buttons