Zrušenie akcií ASZŠSR
31 marca, 2020
Testujme!
7 apríla, 2020

Zdravotníkov niet – nových nechceme?

Kedy, ak nie teraz?

Už hádam niet občana tohto štátu, ktorý by si aj vzhľadom na pandemickú situáciu neuvedomoval, že najväčším problémom SR je možný kolaps zdravotnej starostlivosti pre nedostatok zdravotníkov. Napriek tomu sa v tomto roku nevyužijú naplno kapacity SZŠ – nebudú môcť prijať toľko žiakov do prvého ročníka, koľko by chceli. Počty obmedzujú niektorí zriaďovatelia (VÚC) a chcú to urobiť aj na budúci rok. V tomto období sa už kreujú počty prvákov pre šk. rok 2021/22 a opäť sú čísla nižšie ako by mali byť!

Nepochopiteľné? Nepochopiteľné! Týmto vyzývame zriaďovateľov SZŠ – županov, poslancov VÚC, vedúcich predstaviteľov školských odborov, aby rešpektovali list riaditeľky odboru vzdelávania MZSR a naplno využili reálne kapacity SZŠ – aby sme nemuseli zháňať zdravotníkov z Ukrajiny, Vietnamu, Číny …

Show Buttons
Hide Buttons