Má recept na zdravie! Má 98 a plno energie!
16 mája, 2022
Budúci zdravotnícky personál vzdelávame už 30 rokov
13 júna, 2022

Týždeň európskych zručností na „Zdravotke“ v Trnave

Ako vo včeľom úli. Tak to vyzeralo v dňoch 09. – 13. 05. 2022 na „Zdravotke“. V každom kúte školy to žilo, v každej časti školy prebiehal čulý ruch. Konal sa totiž už šiestykrát Týždeň európskych zručností, ktorý je iniciatívou Európskej komisie a jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Cieľom Týždňa, ktorý sa v roku 2022 koná v rámci Európskeho roka mládeže, je predstaviť mnohé príležitosti, ktoré môže odborné vzdelávanie a príprava poskytnúť mladým ľuďom a dospelým. Tohtoročnou témou je odborné vzdelávanie a príprava a prechod na obnoviteľné zdroje, ktorý je v súlade s víziou Európskej komisie stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, ako sa uvádza v dokumente Európskej zelenej dohode.

„Zdravotka“ poňala tento týždeň naozaj vo veľkom štýle. Zapojili sa doň všetci žiaci a všetci pedagógovia školy. Vzájomne si pripravili naozaj pestrý program, nikto nezaháľal, každý priložil ruku k dielu zaujímavým nápadom a precíznou realizáciou.

V pondelok sa otvorilo množstvo odborných stánkov, v ktorých sa prezentovali študijné odbory: FL, MAS, DFT, ZA, DVS, ZL. V utorok bol „Mini” konferenčný deň. Žiačky III. D sa zhostili úlohy prezentujúcich a zároveň konferenciu moderovali. V rovnakom čase prebiehala súťaž prvej pomoci. Pozvanými hosťami boli predstavitelia Nemocnice v Galante (Svet zdravia -Pro care), FN Trnava, sieť zariadení pre seniorov SeneCura. Všetci zainteresovaní priblížili svoje zariadenia, možnosti a benefity práce. Posledná prednáška bola venovaná oslave Dňa sestier, ktorý sa konal 12. mája.

Štvrtok prioritne patril odboru DFT a MAS, ktorí pripravili „Mini” konferenčný deň a zaujímavé ukážky svojich odborných zručností. Práve v tento deň si našli vo svojom nabitom kalendári čas aj minister školstva B. Gröhling  a trnavský župan J. Viskupič,  riaditeľ Odboru školstva S. Pravda a riaditeľka Odboru zdravotníctva L. Šmidovičová. Minister školstva sa veľmi spontánne zapojil do aktivít – žiaci mu odmerali glykémiu, zistili krvnú skupinu, zapojil sa do simulovanej situácie poskytovania PRP a aj poskytoval resuscitáciu figuríny. Záver návštevy bol zameraný na environmentalistiku, ktorú majú žiaci našej školy v krvi. Pri príležitosti 70. výročia založenia školy minister školstva posadil so županom a riaditeľkou školy okrasnú čerešňu. Slovami riaditeľky školy K. Hrašnovej – ako bude kvitnúť táto čerešňa, nech prekvitá aj naša škola. Čerešňa bude peknou spomienkou na milú návštevu. Pod vedením koordinátorov enviromentálnej výchovy žiaci pokračovali v zveľaďovaní zeleného areálu školy výsadbou okrasných drevín a kríkov.

Počas celého týždňa prebiehala na jednom zo stanovíšť prezentácia aktivít programu Erasmus+, zameraná na šírenie – disemináciu výsledkov odborného vzdelávania v zahraničí,  V Čechách, Španielsku, Anglicku či Severnom Macedónsku. Aj pri plnení odborných aktivít naši žiaci nezabúdajú na enviromentálne ciele, napríklad cestu do Čiech žiaci absolvovali vlakom ako podporu „zeleného cestovania“. V každej krajine tiež veľmi vnímavo sledujú a porovnávajú separáciu odpadu v zdravotníckych zariadeniach i v školách.

Novinkou, ktorú sme zaviedli tento školský rok a ocenili ju najmä naši budúci žiaci, boli tzv. lapači. Po absolvovaní prijímacích pohovorov si starší žiaci „odchytili“ vystresovaných deviatakov a spravili im pútavú prehliadku školy aj s diskrétnymi študentskými informáciami.

Spomenuté aktivity mapujú len niektoré z celkového množstva,  realizovaných ich bolo oveľa viac, či už to boli komentované a online prehliadky mesta Trnavy so zameraním na históriu mesta a jeho posun k „zelenej“ Trnave, alebo zaujímavé diskusie s anglickým lektorom Hakanom – Tréning Soft skills či novinárom V. Šnídlom o význame kritického prístupu k informáciám. Nezabúdame ani na fyzickú pripravenosť našich žiakov. Naši telocvikári pripravili rôzne atraktívne športové aktivity, napr. opičiu dráhu, zamerané na rozvoj pohybových zručností.

Celý týždeň sme poctivo dokumentovali. Každá trieda si pripravila zo svojich aktivít poster, pri realizácii ktorého využili kreativitu a nápaditosť. Niektoré triedy si dokonca pripravujú krátke video.

Týždeň to bol naozaj nabitý a možno aj hektický. Poukázal nielen na možnosti odborného vzdelávania, nápaditosť našich pedagógov a žiakov, ale preveril aj naše schopnosti vzájomnej spolupráce a komunikácie. Stal sa možnosťou, ako prežiť bežný školský týždeň inak, ako ukázať cestu zblíženia medzi učiteľmi a žiakmi. Bola to príležitosť, ako ukázať, že dokážeme po náročnom koronovom období fungovať ako jedna komunita – ako „Zdravotka“.

Mgr. Radka Šarvaicová

Show Buttons
Hide Buttons