SZŠ v Prešove organizovala odborný seminár o obezite
22 októbra, 2021
Medzigeneračná skúsenosť v Európe
2 novembra, 2021

Týždeň dobrovoľníctva na SZŠ v Prešove

Dobrovoľnícka činnosť je pre spoločnosť neoceniteľným prínosom. Naša opakovaná účasť  na rôznych  dobrovoľníckych činnostiach je konkrétnym vyjadrením participačnej demokracie a medzi dobrovoľníckou prácou a našou Strednou zdravotníckou školou v Prešove je silné vzájomné prepojenie.  V súvislosti s charitatívnou akciou v rámci Týždňa dobrovoľníctva sa trieda III.C zúčastnila na skrášľovaní exteriéru našej Strednej zdravotníckej školy, na ulici  Sládkovičova 36 v Prešove, kde sa aktívne podieľali na obnove a maľovaní zábradlia pred hlavným vchodom do budovy školy. Traja žiaci tejto triedy pomáhali pri tvorbe propagačných a edukačných materiálov v neziskovej organizácii Trojlístok, so sídlom na ulici Konštantínovej 3 v Prešove a žiaci III.B triedy boli nápomocní pri údržbe záhrady, záhonov okrasných rastlín v ZpS Harmónia – Cemjata, kde tiež prispeli k skrášleniu prostredia natretím konštrukcie dreveného altánku a plota. Stredná zdravotnícka škola v Prešove sa už dlhodobo snaží pomáhať tiež nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom zapojenia sa do každoročnej charitatívnej zbierky Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi desať  najväčších charitatívnych zbierok na Slovensku. Dňa  23.09.2021 sa konala v našej škole zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých Dve dobrovoľníčky z II.A triedy – Jana Adamčíková a Frederika Molčanová oboznamovali našich žiakov a pedagógov s touto akciou a zároveň rozdávali propagačný materiál a symbol – Bielu pastelku za dobrovoľný príspevok. Veríme, že na tieto skúsenosti dobrovoľníctva budú žiaci pozitívne spomínať. Sme radi, že žiaci Strednej zdravotníckej školy v Prešove sa dlhodobo a ochotne angažujú nielen v týchto, ale aj iných dobrovoľníckych a charitatívnych aktivitách, čo považujeme za veľmi dôležité práve u tých, ktorí sa svojím štúdiom pripravujú na pomáhajúce povolanie. Prostredníctvom týchto aktivít sú žiaci motivovaní k tomu, aby sa snažili svojím úsilím prispieť k pomoci spoločnosti, ale aby mali  tiež možnosť  priamo pomôcť aj viacerým  hendikepovaným ľuďom. Pedagógovia Strednej zdravotníckej školy v Prešove preto aj naďalej pokračujú v úsilí podporujúcom žiakov v týchto aktivitách. Výzvy dnešnej doby ponúkajú stále mnoho možností na dobrovoľnícku pomoc.

Text: PaedDr. Provázková Erika,

PhDr. Dana Stachurová, PhD.

Foto: PaedDr. Provázková Erika

Show Buttons
Hide Buttons