Daj si pichnúť včeličku
17 augusta, 2021
Lučenčania v Brne
22 októbra, 2021

Žltá je dobrá

Nevieme kto vymyslel, že žltá je farba optimizmu, ale každopádne to platí. So zvýšenou koncentráciou žltej v škole stúpal priam hmatateľne optimizmus a zamračenú tvár bolo vo štvrtok a piatok u nás nájsť len ťažko. Asi nebude náhoda, že smajlíci sú žltí. Jednou z každoročných jesenných aktivít, ktoré už majú na Slovensku tradíciu sú dni duševného zdravia pod vedením Ligy za duševné zdravie. Dni duševného zdravia sa konajú 6.-10. októbra. Na našej škole sme okrem verejnej zbierky mali realizované mnoho relaxačných aktivít na podporu duševného zdravia našich budúcich zdravotníkov a myslelo sa aj na našich vyučujúcich (relaxačná hudba, rozdávanie smajlíkov so sladkosťou, biele nástenky, kde mal možnosť písomne každý šíriť nejaké pozitívne posolstvo, prednášky vedené za cieľom podpory duševného zdravia). Žiaci i učitelia sa obliekli do žltých farieb a tým podporili myšlienku Svetového dňa za duševné zdravie. Žltá farba rozžiarila našu školu tak, ako slnko žiari na našu Zem.

Svetový deň duševného zdravia sa datuje 10. októbra. Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné združenie občanov a právnických osôb. Zlepšuje životné podmienky duševne chorých a zaoberá sa prevenciou duševných chorôb. Liga za duševné zdravie zabezpečuje prevádzku bezplatnej krízovej linky dôvery s názvom Nezábudka na tel. čísle 0800 800 566. Je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc najmä v psychickej kríze. V dnešnej dobe, nemôžme brať duševné zdravie na ľahkú váhu práve naopak musíme sa usilovať  o duševné zdravie celej spoločnosti, pretože od toho výrazne závisí duševné zdravie jednotlivca. Je to na nás, na každom jednom  z nás, ako budeme zlepšovať svoje duševné zdravie či duševné zdravie svojho okolia. Okrem toho sme podporli verejnú zbierku s názvom Dni nezábudiek 2021v uliciach nášho mesta (tretiaci a štvrtáci). Ak ste nestihli prispieť v meste môžete tak urobiť dodatočne prostredníctvom sms alebo platbou na účet. Všetky potrebné informácie o zbierke nájdete na stránke  www.ligazadusevnezdravie.sk.
  Janka Sihelská, 4.A. (Mgr. Mária Pápaiová, Mgr. Alexandra Marko)

Show Buttons
Hide Buttons