Ako nám pán minister (ne)odpovedal na otvorený list.
3 decembra, 2020
OTVORENÝ LIST RIADITEĽOV STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL V SR
22 decembra, 2020

Zrušili povolanie PRAKTICKÁ SESTRA

Je nám nesmierne ľúto, že prinášame pred Vianocami takúto správu, ale realitu nezmeníme. Máme pocit, že ministerstvo, ktoré nám má pomáhať a metodicky nás viesť, nás len poškodzuje. Prečítajte si k tomu tlačovú správu, ktorú sme pripravili spolu s asociáciou nemocníc, súkromných lekárov a odborového zväzu zdravotníckych pracovníkov -hlavných partnerov MZSR.

Ministerstvo zdravotníctva dalo zdravotníkom ďalšiu facku

Pred niekoľkými týždňami boli na Slovensku zlikvidované praktické sestry. A to v úplnej tajnosti a navyše v rozpore s akýmikoľvek legislatívnymi pravidlami. Súčasná vláda tak opäť ukazuje, že jej na zdravotníkoch, a v konečnom dôsledku ani na pacientoch, absolútne nezáleží.

Koncom novembra bola totiž v NR SR schválená novela zákona o zdravotných poisťovniach. Tá na predposlednej strane v prechodných ustanoveniach obsahuje zmienku o tom, že od prvého januára prestávajú na Slovensku existovať praktické sestry a menia na zdravotníckych asistentov. Absolventky stredných zdravotníckych škôl tak už nebudú môcť byť označované ako „sestry“, ale len ako „asistentky“.

Zásadne nesúhlasíme s takouto dehonestáciou zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú za sebou niekoľkoročné odborné štúdium a často dlhoročné skúsenosti s ošetrovaním pacientov. Navyše, to, že táto úprava prešla bez akejkoľvek diskusie s dotknutými zdravotníckymi organizáciami, bez pripomienkového konania a cez novelu iného zákona vnímame ako ďalšiu facku slovenským zdravotníkom.

Bohužiaľ, táto zmena bude mať výrazný dopad na celé zdravotníctvo. Od prijatia novely, ktorá pred dvomi rokmi zaviedla pre absolventov stredných zdravotníckych škôl označenie praktická sestra, sa zvýšil záujem o štúdium tohto odboru o viac ako 40%. Okrem vyššieho počtu zdravotníckeho personálu, ktorého je na Slovensku akútny nedostatok, to znamenalo zvyšovanie kvality žiakov na týchto školách, lebo školy si mohli začať vyberať spomedzi záujemcov tých najlepších.

Sme presvedčení, že praktické výkony, ale aj správny prístup k pacientom, sa dokážu žiaci na stredných školách naučiť lepšie a za menej peňazí, ako na školách vysokých. Obávame sa, že tlak na znižovanie kompetencií zdravotníckych asistentov bude opäť narastať. A to napriek tomu, že ošetrovateľského personálu je žalostne málo. Ministerstvo zdravotníctva a zdravotnícky výbor NR SR evidentne netrápi, že o stredné zdravotnícke školy nebude záujem a že keď nebudú mať dosť absolventov, nebude mať ani kto študovať ošetrovateľstvo na vysokých školách a starať sa o pacientov.

Nezmyselnosť tohto kroku podčiarkuje aj skutočnosť, že označenie praktická sestra existuje aj v susednej Českej republike a je dlhodobo etablované napríklad aj v americkom systéme klasifikácie ošetrovateľského personálu. V neposlednom rade, pomenovanie zdravotnícky asistent nebolo nikdy laickou ani odbornou verejnosťou prijaté a absolventky SZŠ sú aj tak neoficiálne nazývané „sestričkami“.

Vyzývame vedenie Ministerstva zdravotníctva SR, aby prehodnotilo toto dehonestujúce rozhodnutie a prestalo konečne ignorovať slovenských zdravotníkov. Inak preberá plnú zodpovednosť za hroziacu kritickú situáciu s nedostatkom personálu a ohrozenie zdravotnej starostlivosti pre stovky tisíc pacientov na Slovensku.

Show Buttons
Hide Buttons