Pre prax na na zdravotníckych školách máme výnimku (nie všetci sú z toho nadšení)
10 decembra, 2021
Keď sa spojí akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“s našou výzvou „Potešte pacientov na COVID oddelení“
21 decembra, 2021

Popradčania vo Varoch s Erasmus +

Prvé dva októbrové týždne sa 12 žiakov štvrtého  ročníka zúčastnilo mobility projektu Erasmus+ Rozvoj a uplatnenie kompetencií praktickej sestry v svetoznámom českom kúpeľnom meste Karlove Vary.

Žiaci vykonávali odbornú prax na pridelených oddeleniach Karlovarskej krajskej nemocnice a.s. Každý z účastníkov mobility mal možnosť päť dní pracovať na jednotlivých úsekoch OAIM (oddelenia anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny), kde sa na jej lôžkovej časti vykonáva komplexná starostlivosť o pacientov s akútnym kritickým ochorením, ako chirurgickej tak aj internej povahy. Žiaci na tomto oddelení mali možnosť pod vedením skúseného personálu asistovať alebo priamo vykonávať špecifické výkony, ku ktorým sa v domácich podmienkach dostanú veľmi zriedka alebo vôbec. Išlo napríklad o celkový kúpeľ pacienta na umelej pľúcnej ventilácii, odsávanie zo zaistených a nezaistených dýchacích ciest, odbery krvi z periférnych arteriálnych vstupov, príprava sterilného stolíka na rôzne malé chirurgické zákroky, spolupráca pri kardioverzii, napájaní pacienta na dialyzačný prístroj a podobne. Účastníci mobility tu mali možnosť vidieť moderné technické vybavenie, vrátane prenosného RTG a ultrazvukového prístroja, potrubnej pošty alebo prístroja na vyhodnocovanie ASTRUPU priamo na oddelení. Okrem tohto oddelenia žiaci v ďalších dňoch mobility vykonávali odbornú prax aj na štandardných ošetrovateľských jednotkách chirurgického, ortopedického, neurologického, urologického, traumatologického a kardiologického oddelenia. Prax na uvedených pracoviskách dala našim žiakom príležitosť dokázať svoje profesionálne schopnosti a pracovať v „konkurencii“ žiakov Karlovarskej zdravotníckej školy. Na základe pozitívnych hodnotení od vedúcich sestier jednotlivých oddelení môžeme povedať, že naši žiaci svojím aktívnym, zodpovedným prístupom k povinnostiam, preukázanými vedomosťami a zručnosťami nesklamali.

Počas voľnočasových aktivít účastníci mobility navštívili niektoré z mnohých atrakcií typických pre Karlove Vary – významné sklárne MOSER, ktoré sú známe ručnou sklárskou výrobou aj pre súčasné kráľovské rodiny, celoročnú expozíciu Vianočného domu, stredoveký hrad Loket, najznámejšie vyhliadky (Goethovu a Diana), vrátane Motýlieho domu. Poznávanie Karlových Varov sa pravdaže nezaobišlo ani bez exkurzie do podzemnej Vřídelnej kolonády a kaplnky svätej Magdalény.

Show Buttons
Hide Buttons