Otvorený list viceprezidenta ASZŠ SR žiakom a rodičom
15 novembra, 2017
Šiesta celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent
21 marca, 2018

Trenčianska zdravotka má nový názov – Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej

Stredná zdravotnícka škola 1947-2017, Trenčín, 7. december 2017. Foto: Martin Medňanský / www.fotografika.sk

Na sklonku kalendárneho roka 2017 si Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne pripomenula 70 rokov svojej existencie. Spomínanie, ďakovné slová, gratulácie, netradičný darček, oceňovanie, kytice, dary, spev, tanec, odborná konferencia. Aj toto priniesli oslavy jubilujúcej trenčianskej zdravotky, nad ktorými prevzali záštitu ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, trenčiansky predseda VUC Jaroslav Baška a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček

Oslavy sa začali 7. decembra 2017 slávnostnou akadémiou v priestoroch výstaviska Expo Center Trenčín. Pozvanie prijali poslanci NR SR, poslanci TSK a predstavitelia významných inštitúcií z Trenčína, bývalí i súčasní pedagógovia.

Po úvodnom videu, ktoré priblížilo históriu i súčasnosť školy, a príhovore riaditeľky školy Evy Červeňanovej nasledovali gratulácie. Pozdrav z ministerstva zdravotníctva a dar v podobe nového názvu priniesla doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. Od 1.februára 2018 bude škola známa ako Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne.

Blahoželali i primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, predseda TSK Jaroslav Baška, prezident Asociácie SZŠ Mgr. Miroslav Sekula a bývalé riaditeľky školy PhDr. Helena Kobzová a RNDr. Janka Gugová.

Súčasťou slávnostnej akadémie bolo i udelenie ocenenia za rozvoj v oblasti ošetrovateľstva. Zlatú brošňu udelenú Celestíne Šimurkovej in memoriam si prevzali jej synovia Pavol, Peter a Juraj. Držiteľkami Striebornej brošne sa stali Anna Šišmišová a Ljubov Stuchlíková.

Oceňoval aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Poďakoval sa všetkým, ktorí boli a sú súčasťou histórie jednej z najlepších stredných škôl v pôsobnosti TSK a ako prejav vďaky odovzdal jej dlhoročným interným zamestnancom ďakovné listy.

Potom už nasledoval kultúrny program v podaní žiakov školy. Spevom, tancom, hovoreným slovom príjemne spestrili popoludnie plné spomienok. Po akadémii si pozvaní hostia a zamestnanci školy mohli spoločne zaspomínať na časy minulé pri Čaši vína.

8. decembra 2017 pokračovali oslavy v priestoroch SZŠ na Veľkomoravskej ulici. V spoločenskej miestnosti sa uskutočnila odborná konferencia, na ktorej odzneli prednášky z oblasti ošetrovateľstva, zubného lekárstva a ústnej hygieny, fyzioterapie, vedeckej medicíny či farmakognózie.

Vzácnym hosťom na oslavách bol univerzitný prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., ktorý na slávnostnej akadémii odovzdal ocenenia Zlatá brošňa in memoriam a Strieborná brošňa, a na odbornej konferencii priblížil prítomným problematiku udeľovania ocenení významným osobnostiam v oblasti ošetrovateľstva a zároveň odprezentoval bohatú faleristickú zbierku, o ktorú bol zo strany účastníkov veľký záujem.

70-ročnej jubilantke a všetkým, ktorí sú jej súčasťou, želáme veľa pozitívnej energie, entuziazmu a tvorivosti pri výchove a vzdelávaní ľudí so srdcom na dlani.

Show Buttons
Hide Buttons