Trnavskí zdravoťáci opäť v červeno-bielom
3 decembra, 2021
Stredná zdravotnícka škola v Trnave jubiluje!
9 decembra, 2021

Žiaci SZŠ sv. Bazila Veľkého na odbornej stáži vo FN v Motole (ERASMUS+)

Fakultná nemocnica v Motole je najväčšie zdravotnícke zariadenie v Českej republike, ktoré na základe najnovších poznatkov lekárskej vedy poskytuje pre pacientov komplexnú a kvalitnú vysoko špecializovanú starostlivosť.  Práve v tejto nemocnici, v rámci programu Erasmusplus, absolvovalo odbornú stáž osem našich žiakov štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, v termíne od 23. novembra do 06. decembra 2021.

Žiaci praxovali na Klinike kardiológie 2 LF UK a FN Motol, Internej klinike 2.LF UK a FN Motol so zameraním na gastroenterológiu, Klinike kardiovaskulárnej chirurgie 2. LF UK a FN Motol a Transplantačnej jednotke III. Chirurgickej kliniky 1 LF UK a FN Motol. 

Od prvého dňa praxe sa žiaci aktívne zapojili do práce na oddeleniach. Najväčším obohatením pre účastníkov boli nové poznatky a nadobudnuté odborné zručnosti, s ktorými sa doteraz nestretli. Patrí tu ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po transplantácii pľúc, na umelej pľúcnej ventilácii a na jednotke intenzívnej starostlivosti. Práca s novými pomôckami, odberovým systémom, nemocničným informačným systémom a oboznámenie sa so systémom práce v zdravotníckom zariadení v zahraničí.  Mohli si vyskúšať prácu na kardiologickej ambulancii, zúčastniť sa kardiochirurgického operačného zákroku, zavádzania tracheostómie a asistovať pri rôznych odborných výkonoch.  Počas exkurzií, ktoré boli súčasťou stáže, žiaci navštívili Oddelenie urgentného príjmu dospelých a heliport, Jednotku intenzívnej starostlivosti na novorodeneckom oddelení a Detské kardiocentrum 2.LF UK. Videli transportný systém nemocnice tzv. „želvy“ a potrubnú poštu.  Žiaci ocenili veľmi ochotný personál a milý prístup mentorov.  

Vianočná Praha ponúkla žiakom množstvo možností na trávenie voľného času. Navštívili Pražský hrad, Karlov most a historické centrum Starého mesta, Strahovský kláštor, plavili sa loďou po Vltave. Veľa zážitkov si odniesli z Národného múzea, Múzea čokolády a Múzea kúziel a ilúzií. Navštívili tiež Vyšehrad a Vyhliadku na Petříne.

Práca na oddeleniach preverila nielen odbornú pripravenosť našich žiakov pre potreby praxe, ale aj schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, zodpovedný prístup, mieru flexibility a empatie. Najviac nás potešilo veľmi pozitívne záverečné hodnotenie mentoriek na adresu našich žiakov, ktoré ocenili nielen ich vysokú odbornú pripravenosť ale aj ľudský rozmer.

 PhDr. Kristína Vageľová

Koordinátor pre Erasmus+

SZŠ SV. Bazila Veľkého v Prešove

Show Buttons
Hide Buttons