Trenčianska zdravotka má nový názov – Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej
8 decembra, 2017
Deň narcisov- deň nádeje.
17 apríla, 2018

Šiesta celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent

V stredu 21. marca 2018 sa v aule Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici uskutočnila šiesta celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent na tému: Starostlivosť o pacienta s chorobami dolnej časti tráviaceho traktu.

Konferenciu otvoril slávnostným príhovorom prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl Mgr. Miroslav Sekula a riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici PaedDr. Michal Straka, ktorí vyzdvihli prínos podujatia pre odborný rast žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent.

Na konferencii odznelo 16 súťažných žiackych príspevkov na danú tému, ktoré boli hodnotené pedagógmi a žiakmi zúčastnených škôl podľa stanovených kritérií.

Víťazkami konferencie sa stali žiačky Kristína Ondrušková a Monika Vargová zo SZŠ Nové Zámky, na druhom mieste skončili žiačky Petra Sabová a Tamara Pavlovičová zo SZŠ Trnava, na treťom mieste sa umiestnili žiačky Nina Ovčíková a Gabriela Korpášová zo SZŠ Nitra a žiacku cenu získali žiačky Claudia Kukumbergová a Klaudia Baroková zo SZŠ Dunajská Streda.

Na záver chcem poďakovať všetkým sponzorom konferencie, obetavým pedagógom a súťažechtivým žiakom, bez ktorých by nebolo možné konferenciu zrealizovať.

V Banskej Bystrici, 22. marca 2018 PhDr. Karin Sýkorová

vedúca PK ZA

Show Buttons
Hide Buttons