Trenčiansky kraj

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Adresa: Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

Tel.: +421-32-6519811
Fax: +421-32-6519810
E-mail: szstn@szstn.sk
Web: http://szstn.edupage.org

 

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

Adresa: Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421-42-4321446
Fax: +421-42-4326825
E-mail: szspb.sekretariat@stonline.sk
Web: https://szspovb.edupage.org/

Show Buttons
Hide Buttons