Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR je združenie stredných zdravotníckych škôl, ktorého primárnym cieľom je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na stredných zdravotníckych školách a tým prispieť k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Je združenie, ktoré má záujem o riešenie špecifík zdravotníckeho vzdelávania a zvyšovanie kvality absolventov SZŠ.Bola založená ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb V Trnave, dňa 13.9.1995. Jej prvým sídlom boli Košice a dlhoročnou prezidentkou RNDr. Helena Turisová . V súčasnosti má 30 členov z 30 SZŠ v SR.
Študijné odbory

neprofiluje sa od 01.09.2011 **neprofiluje sa od 01. 09. 2012   *** neprofiluje sa od 1998, študijný odbor zdravotnícky asistent bol v roku 2018 nahradený odborom Praktická sestra

Kódy platné od 1.9.2012 Kódy platné do 31.8.2012 Študijný odbor
AV 5304 M 5304 6 asistent výživy
ZL 5308 M 5308 6 zdravotnícky laborant
FL 5311 M 5311 6 farmaceutický laborant
OČO 5312 M 5312 6 očný optik
OT 5314 M 5314 6 ortopedický technik
ZUA 5358 M 5358 6 zubný asistent
PS 5361 M
5356 6 Zdravotnícky asistent praktická sestra
MAS 5370 M 5370 6 masér
MAS 5376 M masér pre zrakovo hendikepovaných
SA 5371 H 5371 3 sanitár
OP 5351 3 ortopedický protetik***
ZZ 5315 6 zdravotnícky záchranár
ZT 5310 N 5310 6 zubný technik
DFT 5317 Q 5317 7 diplomovaný fyzioterapeut
DVS 5325 Q 5325 7 diplom. všeobecná sestra
DOPT 5335 Q 5335 7 diplomovaný optometrista
DRA 5333 Q 5333 7 diplom. rádiologický asistent
DDH 5328 7 diplom. dentálna hygienička**
DZT 5329 7 diplomovaný zubný technik*
DZZ 5332 7 diplomovaný zdravotnícky záchranár*
DMTL 5345 7 diplom. medicínsko-technický laborant*
Show Buttons
Hide Buttons