Banskobystrický kraj

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

Adresa: Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Tel.: +421-48-4139985

Fax: +421-48-4724343

E-mail: skola@szsbb.edu.sk

Web: http://www.szsbb.eu/

Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Adresa: Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Tel./fax: +421-47-4330237

E-mail: skola@szslucnalc.sk

Web: http://www.szslucnalc.sk

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Adresa: J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen

Tel.: +421-45-5203711

Fax: +421-45-5203746

E-mail: szszvolen@post.sk

Web: http://szszv.eu

Bratislavský kraj

Stredná zdravotnícka škola Bratislava – Strečnianska

Adresa: Strečnianska 20, P.O.BOX 14, 850 07 Bratislava

Tel.: +421-2-63812059

+421-904-773 018

E-mail: szs@szsba.sk

Web: http://www.szsba.sk

Stredná zdravotnícka škola Bratislava – Záhradnícka

Adresa: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Tel.: +421-2-55422028

Fax: +421-2-55642825

E-mail: skola@szsbaza.sk

Web: http://www.szsbaza.sk

Košický kraj

Stredná zdravotnícka škola Košice – Moyzesova

Adresa: Moyzesova 17, 041 76 Košice

Tel.: +421- 55-622 11 89

E- mail: skola@szske.eu

web: http://moyzeska.sk/

Stredná zdravotnícka škola Košice – Kukučínova

Adresa: Kukučínova 40, 041 37 Košice

Tel.: 055/62 212 16

E-mail: szskosice@kukucinka.sk

Web: http://www.kukucinka.sk

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice

Adresa: Mäsiarska 25, 040 01 Košice

Tel/ fax: 055/62 262 02

E-mail: szssvalzbety@pobox.skszssvalzbety@gmail.com

Web: http:www.szssvalzbety.sk

Stredná zdravotnícka škola Michalovce

Adresa: Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Tel.: +421-56-6422839

Fax: +421-56-64 41 596

E-mail: skola@szsmi.eu.sk

Web: http:// www.szsmi.eu.sk

Stredná zdravotnícka škola Rožňava

Adresa: Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava

Tel.: +421-58- 7322339

E-mail: skola@szsrv.edu.sk

Web: http://szsrv.edupage.org

Nitriansky kraj

Stredná zdravotnícka škola Nitra

Adresa: Farská 23, 950 50 Nitra

Tel.: +421-37-7930002

Fax: +421-37-7930007

E-mail: sekretariat@szsnitra.sk

Web: http://www.szsnitra.sk

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky

Adresa: Pod Kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

Tel.: +421-35-6400879

Fax: +421-35-6400879

E-mail: zdravsk@zoznam.sk

Web: http://www.szskalvarianz.edu.sk

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Adresa: Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany

Tel.: +421-38-5323250

E-mail: skola.to.szs@nrb.sk

Web: https://szsto.edupage.org/

Prešovský kraj

Stredná zdravotnícka škola Prešov

Adresa: Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Tel.: +421-51-7733304  051/7583931.

Fax: +421-51-7733706

E-mail: szspo.sekretariat@centrum.sk

Web: http://www.szspo.sk/sk/

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Prešov:

Adresa: Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov

Tel.: +421-51-7725302

Fax: +421-51-7722985

E-mail: sekretariat@szssvbazpo.edu.sk

Web: https://szssvbazpo.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Adresa: Lipová 32, 066 83 Humenné

Tel./Fax: +421-57-7754339

E-mail: skola@szshe.sk

Web: http://www.szshe.sk

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Levoča

Adresa: Kláštorská 24A, 054 13 Levoča

Tel./Fax: +421-53-4512401

E-mail: szs@szslevoca.sk

Web: https://szslevoca.edupage.org/

Stredná zdravotnícka škola Poprad

Adresa: Levočská 5, 058 01 Poprad

Tel.: +421-52-7722704

Fax: +421-52-7721145

E-mail:  skola@szspp.sk

Web: http://www.szspp.sk

Stredná zdravotnícka škola mil. Samaritána Svidník

Adresa: Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník

Tel.: +421-54-7880211, +421 907 919 859

E- mail: szssvidnik@gmail.com

web: https://szssk.edupage.org/

Trenčiansky kraj

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Adresa: Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
Tel.: +421-32-6519811
E-mail: szstn@szstn.sk
Web: http://szstn.sk

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

Adresa: Školská 230, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421-42-4321446
+421-42-4326825
E-mail: info@szspb.tsk.sk

Web: http://www.szspovb.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola Prievidza

Adresa: Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza
Tel.: +421-901918350
E-mail: info@szspd.sk

Web: https://szspd.sk

Trnavský kraj

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Adresa: Daxnerova 6, 917 92 Trnava
Tel.: +421-33-5513192
Fax: +421-33-5515033
E-mail: szstt@zupa-tt.sk
Web: http://szstt.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Adresa: Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda
Tel./Fax: +421-31-5522650
E-mail: szsdunstreda@gmail.com
Web: http://www.szsds.sk

Stredná zdravotnícka škola Skalica

Adresa: Lichardova 1, 909 01 Skalica
Tel.: +421-34-6644401
Fax: +421-34-6644544
E-mail: riaditel@szsskalica.sk
Web: http://szsskalica.edupage.sk/

Žilinský kraj

Stredná zdravotnícka škola Žilina

Adresa: Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

Tel.: +421-41-7244158

Fax: +421-41-7233553

E-mail: htrednyz@stonline.sk

Web: http://www.szshlbokaza.edu.sk

Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

Adresa: Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421-44-5522497

Mobil: +421 0907 700 786

E-mail: sekretariatszslm@vuczilina.sk

Web: https://www.szslm.sk

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín

Adresa: M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: +421-43-5864813

E-mail: skola@szsdk.sk

web: http://szsdk.edupage.org/

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca

Adresa: Horná 137, 022 01 Čadca

Tel.: +421-41-4312515

E-mail: skola@szsca.sk

Web:  https://szsfaca.edupage.org/

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej Ružomberok

Adresa: Dončova 7, 034 01 Ružomberok

Tel.: +421-44-4328166

E-mail: szsmtsrbk@gmail.com

Web: https://szsmtsrbk.edupage.org

Show Buttons
Hide Buttons