Trnavský kraj

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Adresa: Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Tel.: +421 33 5914133

E-mail: szstt@zupa-tt.sk

Web: http://szstt.edupage.org

Riaditeľka: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH – Tel.: +421 33 5914145

Email: hrasnova.katarina@zupa-tt.sk

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Adresa: Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: +421-31-5522650

E-mail: sekretariatszsds@zupa-tt.sk

riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk 

Web: http://www.szsds.sk

Riaditeľka: PaedDr. Beata Miklósová

Email: riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk

Stredná zdravotnícka škola Skalica

Adresa: Lichardova 1, 909 01 Skalica

Tel.: 034 6644401

E-mail: riaditel@szsskalica.sk

Web: http://szsskalica.edupage.sk/

Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Bábiková – Tel.: 0346644544

Email: riaditel@szsskalica.sk

Show Buttons
Hide Buttons