Prešovský kraj

Stredná zdravotnícka škola Prešov

Adresa: Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Tel.: +421 51 /77 33 304

+421 904 741 077

E-mail: sekretariat@szspo.sk

Web: http://www.szspo.sk/sk/

Riaiteľka: PhDr. Eva Novotná, PhD. – Tel.: +421 911 170 184

Email: riaditel@szspo.sk

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Prešov:

Adresa: Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 77 25 302

E-mail: sekretariat@szssvbazpo.edu.sk

Web: https://szssvbazpo.edupage.org

Riaditeľka: PhDr. Kristína Vageľová – Tel.: +421 902 723 293

Email: riaditel@szssvbazpo.edu.sk

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Adresa: Lipová 32, 066 83 Humenné

Tel./Fax: +421 57 775 4339

E-mail: skola@szshe.sk

Web: http://www.szshe.sk

Riaditeľka: PhDr. Griščíková Marcela – Tel.: 0918646318

Email: riaditel@szshe.sk

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Levoča

Adresa: Kláštorská 24A, 054 13 Levoča

Tel.: 053/417 91 29

053/4179121

E-mail: szs@szslevoca.sk

Web: https://szslevoca.edupage.org/

Riaditeľka: PhDr. Iveta Strážiková PhD. – Tel.: 0903 902 309

Stredná zdravotnícka škola Poprad

Adresa: Levočská 5, 058 01 Poprad

Tel.: +421 52 7722704

E-mail:  skola@szspp.sk

Web: http://www.szspp.sk

Riaditeľ: Mgr. Miroslav Bednár – Tel.: 0905501351

Email: riaditel@szspp.sk

Stredná zdravotnícka škola mil. Samaritána Svidník

Adresa: Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník

Tel.: +421 54 7880211, +421 907 919 859

E- mail: szssvidnik@gmail.com

web: https://szssk.edupage.org/

Riaditeľka: PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD., MBA

Show Buttons
Hide Buttons