Ako o život
18 júna, 2024

Žurnálový stetoskop

V Poprade sa 12.júna 2024 konal XIV. ročník celoslovenskej súťaže študentských časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop. Krátka historická vsuvka – vyhlasovateľom súťaže bola Asociácia stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky a prvý ročník sa uskutočnil v roku 1997 v Prešove. Potom, s dvojročnou periodicitou boli hostiteľské školy v Bratislave, Nových zámkoch, Trnave, Trenčíne a v Poprade. V niektorých mestách viackrát. Tento rytmus sa nedržal iba  v čase COVIDU keď sa XII. ročník, ktorý sa mal konať v roku 2020, spojil s XIII. ročníkom  a oba sa uskutočnili v roku 2022 v Trenčíne. Žiaľ, táto súťaž končí. Dôvodom je, že zo všetkých zdravotníckych škôl vydáva svoje časopisy v tlačenej podobe iba 8, a do tohto ročníka sa z nich prihlásilo iba 6.  Je to veľká škoda, pretože, ako konštatovala Mgr. Monika Naštická z Podtatranskej knižnice Poprad – predsedníčka odbornej poroty, časopisy majú vysokú kvalitu článkov i grafickej úpravy a z mnohých príspevkov vyžaruje ľudskosť a empatia, ku ktorej sú žiaci počas štúdia vedení. Popoludnie sprevádzala príjemná pracovná atmosféra vyplnená vzájomnými rozhovormi medzi učiteľmi a žiakmi. Účastníci podujatia konštatovali, že podobné stretnutia majú zmysel, nakoľko si prítomní mohli vymieňať skúsenosti a to nie len o tvorbe časopisov.

Výsledky XIV. ročníka :

            Zlaté pásmo
                        UZLÍK                                               SZŠ Dolný Kubín

                        VITA                                                 SZŠ Prešov, Sládkovičova

                        FONENDOSKOP                             SZŠ Poprad

Strieborné pásmo

            NOVINKY z KUKUČÍNKY            SZŠ Košice, Kukučínova

                        NÉVUS                                             SZŠ Michalovce

            Bronzové pásmo

                        ZDRAVOŤÁČIK                              SZŠ Nové Zámky

Aj keď to bol posledný ročník, určite to neznamená, že sa školské časopisy nebudú vydávať. Medzi študentami sa vždy nájdu nadšenci, ktorí si popri svojich školských povinnostiach nájdu čas na žurnalistiku a dokážu vyjadriť svoj postoj k aktuálnym témam zo školského aj celospoločenského života.

Máme rok nato, aby sme buď vymysleli nový formát súťaže časopisov – napr. súťaž časopisov vydávaných v elektronickej podobe alebo súťaž v inej oblasti – napr. o najlepšiu web stránku školy…

Žurnálový stetoskop | TV Poprad

                                                                                            Mgr. Miroslav Bednár
                                                                                                                           SZŠ Poprad

Show Buttons
Hide Buttons